Öppna kort i försäkringsbranschen gynnar alla

Europaparlamentet röstade med sex rösters marginal nej till att införa europeiskt provisionsförbud i sin omröstning i Strasbourg om försäkringsförmedlardirektivet, IMD2, den 26 februari. Men full transparens ska enligt parlamentet gälla för avgifter och provisioner vid förmedling av sparförsäkringar. Medlemsländer som vill kan dock gå längre och själva införa provisionsförbud, enligt parlamentet. Förhoppningsvis kan man i höst komma överens med Ministerrådet och Kommissionen om IMD2, skriver EU-parlamentarikern Olle Schmidt i artikeln.

 

Europaparlamentet har 766 ledamöter som utsetts av väljarna i EU:s 28 medlemsstater. Sedan 1979 väljs ledamöterna genom allmänna direkta val för en fem årsperiod.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.