Öppna kort i försäkringsbranschen gynnar alla

Artikel forfatter: Olle Schmidt
Position: EU-parlamentariker
Organization: Folkpartiet
About:

 

EU-parlamentariker (fp) sedan 2006. Sitter i utskottet för ekonomiska och monetära frågor och det särskilda utskottet för den ekonomiska, sociala och finansiella krisen.

 

Ledamot i folkpartiets partistyrelse och i dess internationella utskott samt ledamot av partiledningen.

 

 

Foto: Per Johansson, PROCARD AB


Utgave:
1, 2014
Sprog: Svensk
Kategori:

Europaparlamentet röstade med sex rösters marginal nej till att införa europeiskt provisionsförbud i sin omröstning i Strasbourg om försäkringsförmedlardirektivet, IMD2, den 26 februari. Men full transparens ska enligt parlamentet gälla för avgifter och provisioner vid förmedling av sparförsäkringar. Medlemsländer som vill kan dock gå längre och själva införa provisionsförbud, enligt parlamentet. Förhoppningsvis kan man i höst komma överens med Ministerrådet och Kommissionen om IMD2, skriver EU-parlamentarikern Olle Schmidt i artikeln.

 

Europaparlamentet har 766 ledamöter som utsetts av väljarna i EU:s 28 medlemsstater. Sedan 1979 väljs ledamöterna genom allmänna direkta val för en fem årsperiod.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.