Nya preskriptionsregler i Trafikskadelagen

Article author: Mats Holmqvist
Position: Rättssakkunnig
E-mail: mats.holmqvist@regeringskansliet.se
Organization: Justitiedepartementet
Edition:
2, 2014
Language: Swedish
Category:

Den 1 januari 2015 träder det i kraft nya preskriptionsbestämmelser i trafikskadelagen, lagen om motortävlingsförsäkring, patientskadelagen och försäkringsavtalslagen. Gemensamt för dessa lagändringar är att den nuvarande treåriga preskriptionstiden förvinner och att preskriptionstiden som utgångspunkt i stället ska vara tio år. Vad gäller startpunkten för preskriptionstidens beräkning och preskription vid omprövning skiljer sig regelverken åt. Denna artikel rör vissa av de nya bestämmelserna i trafikskadelagen.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.