Martin Noréus svarar på frågor kring hur FI ser på försäkringsbranschen

Article author: Martin Noréus
Position: Verksamhetsområdeschef Försäkring och fond
E-mail: martin.noreus@fi.se
Organization: Finansinspektionen
About:

Verksamhetsområdeschefen ansvarar för:

 

  • tillsyn
  • tillståndsärenden
  • sanktionsprövningar
  • regelgivning och
  • redovisningsfrågor

 

när det gäller

 

  • fondbolag
  • försäkringsföretag och
  • försäkringsförmedlare.

 

Avdelningen ansvarar även för viss tillsyn över pensionsstiftelser.


Edition:
1, 2013
Language: Swedish
Category:

Vi har bett Martin Noréus, som sedan slutet av augusti förra året är chef för Fond & Försäkring på Finansinspektionen, svara på några frågor kring bland annat inspektionens roll och vilka områden som är prioriterade inför den närmaste framtiden – allt sett ur försäkringsbranschens perspektiv.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.