Konsumentskyddet vid rådgivning på väg att stärkas

Article author: Thomas Norling
Position: Chefsjurist, Chef juridikavdelningen
E-mail: thomas.norling@pensionsmyndigheten.se
Organization: Pensionsmyndigheten
About:

Utsågs i november 2012 av regeringen att utreda konsumentskyddet vid finansiell rådgivning.


Edition:
3, 2013
Language: Swedish
Category:

Det har blivit allt vanligare med finansiell rådgivning. I spåren av den ökade efterfrågan på rådgivning har ett antal problem dykt upp, som pekar på att skyddet för konsumenterna behöver förstärkas.

Konsumentministern tillsatte därför förra hösten en utredning, som ska se över Rådgivningslagen och Marknadsföringslagen samt föra ett resonemang kring hur konsumentskyddet kan förstärkas. Som utredare tillsattes Thomas Norling, chefsjurist på Pensionsmyndigheten. Utredningen ska vara klar senast i november 2013.

Generellt sett ska utredningen bedöma konsumenternas ställning i samband med att finansiell rådgivning lämnas av olika aktörer samt föreslå åtgärder för att förbättra. Det handlar om att


- analysera regelverket
- undersöka hur tillsynen fungerar
- utreda om konsumenternas möjlighet till tvistlösning bör förbättras

 

I artikeln intervjuas Thomas Norling om hur utredningsarbetet fortskrider. Detta ska vara avslutat i november 2013.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.