Kommentarer till Bill Dufwas förslag om en nordisk skadeståndslag

Article author: Bertil Bengtsson
E-mail: bertil.bengtsson1@telia.com
About:

Bertil Bengtsson är f.d. justitieråd och f.d. professor i civilrätt vid Stockholms och Uppsala universitet. Numera är han adjungerad professor vid Luleå Tekniska universitet.


Release date:
4, 2007
Language: Swedish
Category: