Knepigt med försäkringar för elsparkcyklar

Elsparkcykel
Interviewee: Jenny Sparring
Position: Jurist
E-mail: jenny.sparring@konsumenternas.se
Organization: Konsumenternas Försäkringsbyrå
Edition:
1, 2022
Language: Swedish
Category:

Diskussionerna kring elsparkcyklar har under de senaste åren varit intensiva. Snart är våren här och det kommer att finnas många fler elsparkcyklar på gatorna. Och visst är det ett smidigt sätt att ta sig fram i stadstrafiken.

Men hur står det till med försäkringar och elsparkcyklar? Vi har frågat Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, om den saken.

Svagt sakförsäkringsskydd i hemförsäkringen för elsparkcykel

— Om man vill ha ett skydd mot stöld och eller skador på elsparkcykeln kan det vara bra att känna till att elsparkcykeln kan omfattas av hemförsäkringen om den kan klassas som en cykel men att det är vanligt att så inte är fallet. En elsparkcykel klassas som en cykel om den har en elmotor som inte är starkare än 250 watt och är konstruerad för en maxhastighet på 20 km/tim

Vi får in en del klagomål från konsumenter på att elsparkcyklar inte omfattas av hemförsäkringen. Problematiken uppkommer i de fall elsparkcykeln kan framföras i en högre hastighet än 20 km/h eller har en starkare elmotor än 250 watt och därmed inte betraktas som en cykel i enlighet med definitionen i villkoren. De konsumenter som har fått avslag har alla blivit förvånade över detta då de inte känt till begränsningen.

Inte lika starkt försäkringsskydd för elsparkcyklar som för mopeder

Antalet trafikolyckor med personskador där elsparkcyklar är inblandade har ökat kraftigt i takt med att sparkcyklarna blivit mer populära. Elsparkcyklarna är relativt tunga och kan komma upp i höga hastigheter. De kan därför skada både föraren och förbipasserande allvarligt. Problemet är att försäkringsskyddet inte är lika starkt som för till exempel mopeder, eftersom elsparkcyklarna inte räknas som trafikförsäkringspliktiga fordon.

För att man ska ha ett försäkringsskydd för personskador när man kör en elsparkcykel måste man själv teckna en olycksfallsförsäkring. Normalt ingår inte en sådan försäkring när man hyr en elsparkcykel. En trafikförsäkring ersätter även personskador på andra personer än föraren. En olycksfallsförsäkring däremot ersätter endast skador på försäkringstagaren. Det innebär att om elsparkcyklisten kör på en gångtrafikant kan gångtrafikanten endast få ersättning om den har en egen olycksfallsförsäkring. I vissa situationer kan dock föraren bli skadeståndsskyldig gentemot den påkörda personen.

I en sådan situation är det bra om föraren har en hemförsäkring som ju innehåller en ansvarsförsäkring.

På samma sätt som för cykel, finns det lagkrav på hjälm för den som är under 15 år. Dessutom är det förbjudet att åka fler än en person på elsparkcykeln.

— Många ungdomar kör elsparkcyklar i stan. Frågan är om de och deras föräldrar känner till vilket försäkringsskydd de har vid en eventuell olycka. Ofta är det flera personer på samma elsparkcykel som kör fram både vingligt och snabbt och utan hjälm. Även om uthyrningsföretagen har som krav att man är ska vara minst 18 år för att få hyra är det alldeles för lätt för minderåriga att få hyra elsparkcyklar, säger Jenny Sparring.

På kvällstid finns det också en förhöjd risk att föraren av elsparkcykel är påverkad av alkohol. Det ökar så klart riskerna ytterligare för allvarliga personskador.

— Det är bara att konstatera att här har lagstiftningen inte hunnit i kapp framväxten av antalet elsparkcyklar. Det bästa rådet är väl att inte ta några risker och avstå från alkohol när man ska köra elsparkcykel, säger Jenny Sparring till sist.