Hållbarhet tema för Försäkringsföreningens årsmöte

Article author: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Edition:
2, 2014
Language: Swedish
Category:

I slutet av april höll Svenska Försäkringsföreningen (SFF) sitt årsmöte. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, delades Årets Pris ut till Björn Sporrong, Trygg Hansa. Dessutom gav Eva Axelsson, hållbarhetschef på KPA Pension, och Jessica Cederberg Wodmar, konsult och aktuell med boken Hyfsat hållbar, innehåll åt dagens tema, Hållbarhet.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.