Folksams väg framåt

Article author: Jens Henriksson
Position: VD och koncernchef
Organization: Folksam
Edition:
1, 2014
Language: Swedish
Category:

Den 1 september 2013 blev Jens Henriksson VD och koncernchef för Folksam. Ett halvår senare stod han inför ett auditorium bestående av medlemmar i Svenska Försäkringsföreningen, för att berätta om sina intentioner med Folksam.

 

– Jag vill att Folksam ska bli ett modernt, finansiellt företag och till det vill jag ta hjälp av det Solvens II-arbete som vi bedriver. Måhända är inte Solvens II fullständigt perfekt, men det är byggt på intentioner som genomsyras av ett gott syfte, berättar han bl.a. i artikeln.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.