Faktorer som påverkar kommunikation och distribution av finansiella tjänster via Internet

Article author: Sabine Gebert Persson och Mikael Gidhagen
About:

Sabine Gebert Persson är ek.dr. och anställd lektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. 2006 disputerade hon med en avhandling som studerade försäkringsbolags etablering utomlands och intresset för försäkringar har fortsatt sedan dess. (Foto: Jens Léstrade)

Artikeln baseras på forskningsresultat som tidigare publicerats i tidskriften International Journal of Bank Marketing (Gidhagen och Gebert Persson, 2011).

 

Mikael Gidhagen är ek. dr. och universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hans avhandling från 2002 analyserade försäkringsbolags relationshantering vid skadereglering (”Critical Business Episodes - The Criticality of Damage Adjustment Processes in Insurance Relationships”), och försäkring och finansiella tjänster utgör fortfarande en grundsten för hans intresse inom tjänsteforskningen. Artikeln baseras på forskningsresultat som tidigare publicerats i tidskriften International Journal of Bank Marketing (Gidhagen och Gebert Persson, 2011).


Edition:
2, 2013
Language: Swedish
Category:

En viktig del i att utveckla och införa olika e-tjänster är att förstå vilka faktorer som påverkar att kunder använder internet som en kommunikationskanal. I denna artikel utvecklas en konceptuell modell där tre faktorer lyfts fram som förklaringar till individers val av kommunikationskanal. Modellen och resonemangen finns utförligare presenterade i ”Determinants of digitally instigated insurance relationships” i International Journal of Bank Marketing (Gidhagen och Gebert Persson, 2011).

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.