Faktorer som påverkar kommunikation och distribution av finansiella tjänster via Internet

En viktig del i att utveckla och införa olika e-tjänster är att förstå vilka faktorer som påverkar att kunder använder internet som en kommunikationskanal. I denna artikel utvecklas en konceptuell modell där tre faktorer lyfts fram som förklaringar till individers val av kommunikationskanal. Modellen och resonemangen finns utförligare presenterade i ”Determinants of digitally instigated insurance relationships” i International Journal of Bank Marketing (Gidhagen och Gebert Persson, 2011).

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.