Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 2012

Article author: Vibeke Borschenius og Jonathan Kahlke
Organization: Forsikring & Pension
About:

Vibeke Borschenius:

2003-2009: cand.polit. ved Københavns Universitet
2009-2012: Konsulent i Forsikring & Pension
2013-: Chefkonsulent i Forsikring & Pension

 

 

Jonathan Kahlke:

2002-2008: cand. polit. fra Københavns Universitet
2008-2011: Ansat ved Forsikring & Pensions analyseafdeling
2011-: Ansat ved Forsikring & Pensions afdeling for økonomiske forhold


Edition:
3, 2013
Language: Danish
Category:

Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev i 2012 forbedret efter flere år med stigende skadesudgifter. Årets resultat endte på 10 mia. kr. efter en forbedring af forsikringsresultatet på 2,9 mia. kr. ift. 2011.  Egenkapitalforrentningen endte i gennemsnit på 13,5 pct., som er en forbedring på 4,4 pct.-point ift. 2011. Den gennemsnitlige årlige egenkapitalforretning er dog stadig lavere end for andre markedsmæssige byerhverv i Danmark. Det forbedrede regnskabsmæssige resultat skyldes i høj grad et forbedret forsikringsresultat, idet erstatningerne faldt kraftigt fra 2011 til 2012. Erstatningerne i 2011 var ekstraordinært høje pga. store erstatninger efter skybruddet den 2. juli. De samlede bruttopræmieindtægter for forsikringer solgt direkte til danske kunder endte på 50,4 mia. kr., en stigning på 0,9 mia. kr. ift. 2011.

 

Hele artiklen kan findes nedenfor (pdf).