Etikk og kompetansekrav i forsikringsnæringen

Article author: Terje Rystad Tollefsen
E-mail: terje.rystad.tollefsen@gmail.com
About:

Lars Eple er forfatterpseudonymet til Terje Rystad Tollefsen.


Edition:
4, 2012
Language: Norwegian
Category:

Denne artikkelen er et tilsvar på hva Marit Åstvedt Sagen skrev i sin artikkel i Nft nr. 3/2012 om at rådgivningskompetanse de siste årene vært et prioritert område for den norske finansnæringen.

 

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf).