Etikk og kompetansekrav i forsikringsnæringen

Artikel forfatter: Terje Rystad Tollefsen
E-mail: terje.rystad.tollefsen@gmail.com
About:

Lars Eple er forfatterpseudonymet til Terje Rystad Tollefsen.


Utgave:
4, 2012
Sprog: Norsk
Kategori:

Denne artikkelen er et tilsvar på hva Marit Åstvedt Sagen skrev i sin artikkel i Nft nr. 3/2012 om at rådgivningskompetanse de siste årene vært et prioritert område for den norske finansnæringen.

 

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf).