Etik och moral – både ur djurägar- och försäkringsbolagsperspektiv

Article author: Anna Mörée
Position: Djuravdelningen
E-mail: Anna.Moree@dina.se
Organization: Dina Försäkringar
Edition:
3, 2013
Language: Swedish
Category:

Det var en av punkterna vid djurförsäkringsseminariet som Svenska Försäkringsföreningen anordnade i början av juni i år.

Etiska frågor kommer gärna lite i skymundan när fokus ligger på ekonomi, teknik och försäljning. Men de är verkligen inte oväsentliga för oss på försäkringsbolagen och för våra kunder. Särskilt för oss som arbetar med skadereglering på hundar, katter och hästar är det en fråga som är på tapeten nästan dagligen.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.