Branschgemensamt skadeanmälningsregister

Article author: Anders Beskow
E-mail: anders.beskow @forsakringsforbundet.se
About:

Anders Beskow, vice vd Sveriges Försäkringsförbund.


Edition:
2, 2000
Language: International
Category:

G31G31G37 NFT 2/2000 Försäkring – bygger på förtroende G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G20 G62G79G67G67G65G72G20 G73G6FG6DG20 G6DG79G63G6BG65G74 G61G6EG6EG61G74G20G69G20G73G61G6DG68GE4G6CG6CG65G74G20G70GE5G20G66GF6G72G74G72G6FG65G6EG64G65G2EG20G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G62G6FG6CG61G67G65G6EG20G6DGE5G73G74G65G20G6BG75G6EG6EG61G20G6CG69G74G61G20G70GE5G20G64G65G20G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20G73G6FG6D G6CGE4G6DG6EG61G73G20G61G76G20G64G65G6EG20G73G6FG6DG20GF6G6EG73G6BG61G72G20G74G65G63G6BG6EG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67 G6FG63G68G20 G70GE5G20 G64G65G6EG20 G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG20 G73G6FG6DG20 G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G66GE5G72G20 G69 G73G61G6DG62G61G6EG64G20 G6DG65G64G20 G65G6EG20 G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG20 G73G6BG61G64G65G61G6EG6DGE4G6CG61G6EG2E G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G6EG61G20 G70GE5G20 G73G69G6EG20 G73G69G64G61G20 G6DGE5G73G74G65G20 G6BG75G6EG6EG61 G75G74G67GE5G20G66G72GE5G6EG20G61G74G74G20G61G6EG6DGE4G6CG64G61G20G73G6BG61G64G6FG72G20G68G61G6EG74G65G72G61G73G20G73G6EG61G62G62G74 G6FG63G68G20G6BG6FG72G72G65G6BG74G20G73G61G6DG74G20G61G74G74G20G62G65G73G6BG65G64G20G6CGE4G6DG6EG61G73G20G6FG6DG20G65G76G65G6EG2D G74G75G65G6CG6CG61G20G69G6EG76GE4G6EG64G6EG69G6EG67G61G72G20G6DG6FG74G20G67G6AG6FG72G64G61G20G61G6EG73G70G72GE5G6BG2E GC4G76G65G6EG20G6DG65G64G20G75G74G67GE5G6EG67G73G70G75G6EG6BG74G20G69G20G61G74G74G20G6DG61G6AG6FG72G69G74G65G74G65G6EG20G61G76 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G6EG61G20G6CGE4G6DG6EG61G72G20G6BG6FG72G72G65G6BG74G61G20G75G70G70G67G69G66G74G65G72 G74G69G6CG6CG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG2CG20GE4G72G20G64G65G74G20G76G69G6BG74G69G67G74G20G61G74G74G20G62G6FG6CG61G2D G67G65G6EG20G73G74GE4G6EG64G69G67G74G20GE4G72G20G75G70G70G6DGE4G72G6BG73G61G6DG6DG61G20G70GE5G20G61G74G74G20G64G65G20G69G6EG74G65 G62G65G74G61G6CG61G72G20G75G74G20G6FG62G65G72GE4G74G74G69G67G61G64G20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G2EG20G41G6EG6EG61G72G73G20GF6G6BG61G72 G70GE5G20G66G65G6CG61G6BG74G69G67G61G20G67G72G75G6EG64G65G72G20G62G6FG6CG61G67G65G6EG73G20G6BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G2CG20G76G69G6CG2D G6BG65G74G20G6FG66G72GE5G6EG6BG6FG6DG6CG69G67G65G6EG20G67GE5G72G20G75G74G20GF6G76G65G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G2D G67G61G72G6BG6FG6CG6CG65G6BG74G69G76G65G74G20G67G65G6EG6FG6DG20G68GF6G67G72G65G20G70G72G65G6DG69G65G72G2E Bedrägeriproblematiken G4BG75G6EG73G6BG61G70G65G6EG20 G6FG6DG20 G62G65G64G72GE4G67G65G72G69G70G72G6FG62G6CG65G6DG61G74G69G6BG65G6EG20 G6FG63G68 G69G6EG73G69G6BG74G65G6EG20G6FG6DG20G61G74G74G20G6FG6CG69G6BG61G20GE5G74G67GE4G72G64G65G72G20G6DGE5G73G74G65G20G76G69G64G74G61G73G20G68G61G72 GF6G6BG61G74G20G75G6EG64G65G72G20G73G65G6EG61G72G65G20GE5G72G2E G4DG65G64G20G75G74G67GE5G6EG67G73G70G75G6EG6BG74G20G69G20G65G6EG20G73G74G75G64G69G65G20G73G6FG6DG20G67G6AG6FG72G64G65G73 G75G6EG64G65G72G20G31G39G39G38G20G6BG61G6EG20G66GF6G72G20G73G76G65G6EG73G6BG20G64G65G6CG20G61G6EG74G61G6CG65G74G20G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G62G65G64G72GE4G67G65G72G69G65G72G20 G62G65G72GE4G6BG6EG61G73G20 G74G69G6CG6CG20 G6DG69G6EG73G74G20 G39G30GA0G30G30G30 G70G65G72G20GE5G72G20G62G61G72G61G20G69G6EG6FG6DG20G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2EG20G4BG6FG73G74G6EG61G64G65G72G6EG61 G66GF6G72G20 G64G65G73G73G61G20 G62G65G64G72GE4G67G65G72G69G65G72G20 G75G70G70G73G6BG61G74G74G61G64G65G73G20 G31G39G39G38G20 G74G69G6CG6C G31GA0G32G30G30G96G31GA0G36G30G30G20 G6DG69G6CG6AG6FG6EG65G72G20 G6BG72G6FG6EG6FG72G20 G70G65G72G20 GE5G72G2CG20 G76G69G6CG6BG65G74 G73G76G61G72G61G72G20G6DG6FG74G20G6FG6DG6BG72G69G6EG67G20GE5G74G74G61G20G70G72G6FG63G65G6EG74G20G61G76G20G64G65G20G73G6BG61G64G65G2D G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G61G72G20G73G6FG6DG20G62G65G74G61G6CG61G73G20G75G74G20G76G61G72G6AG65G20GE5G72G2EG20G46GF6G72G20G70G65G72G69G6FG2D Branschgemensamt skadeanmälningsregister I artikeln belyses de ansträngningar som gjorts under en längre tid för att få ett register, som kan begränsa utrymmet för dem som är beredda att med oriktiga uppgifter försöka få ersättning från försäkringsbolagen och som ökar förutsättningarna för en säkrare och snab- bare skadereglering. Artikeln ska ses mot bakgrund av att den svenska försäkringsbranschen nu anser sig ha förutsättningar att starta ett gemensamt skadeanmälningsregister, lik- nande vad som redan finns i t ex England, Holland, Belgien, Tyskland, Österrike och Norge. Inledningsvis görs några mera allmänna reflektioner kring försäkring och försäkringsbedrägerier. av Anders Beskow, vice VD i Sveriges Försäkringsförbund Anders Beskow G31G31G38 G64G65G6EG20G31G39G37G39G96G31G39G39G36G20G75G70G70G73G6BG61G74G74G61G73G20G62G65G64G72GE4G67G65G72G69G65G72G6EG61G20G68G61 GF6G6BG61G74G20G6DG65G64G20G6FG6DG6BG72G69G6EG67G20G35G30G20G70G72G6FG63G65G6EG74G2E G53G69G66G66G72G6FG72G20 G61G76G20 G64G65G74G74G61G20 G73G6CG61G67G20 GE4G72G20 G69G6EG74G65G20 GF6G76G65G72G72G61G73G6BG61G6EG64G65 G6EGE4G72G20 G6DG61G6EG20 G73G65G72G20 G74G69G6CG6CG20 G76G61G64G20 G73G6FG6DG20 G6BG6FG6DG6DG65G72G20 G66G72G61G6DG20 G6EGE4G72 G6FG6CG69G6BG61G20 G62G6FG6CG61G67G20 G67GF6G72G20 G64G65G74G61G6CG6AG65G72G61G64G65G20 G67G72G61G6EG73G6BG6EG69G6EG67G61G72G20 G61G76 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G66G61G6CG6CG20G96G20G6BG6FG6EG63G65G6EG74G72G65G72G61G64G65G20G6BG61G6EG73G6BG65G20G74G69G6CG6CG20G65G6E G76G69G73G73G20 G74G69G64G73G70G65G72G69G6FG64G2E G4DG61G6EG20G76G65G74G20G6EG75G6DG65G72G61G20G6FG63G6BG73GE5G20G61G74G74G20G62G65G64G72GE4G67G65G72G69G20G69G6EG74G65G20GE4G72 G6FG76G61G6EG6CG69G67G74G20 G69G6EG6FG6DG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20 G76G69G64G20 G73G69G64G61G6EG20 G61G76G20 G76G61G64 G73G6FG6DG20 G73G65G64G61G6EG20 G6CGE4G6EG67G65G20 G73G65G74G74G73G20 G73G6FG6DG20 G94G74G72G61G64G69G74G69G6FG6EG65G6CG6CG61G94 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20G69G20G62G65G64G72GE4G67G65G72G69G73G61G6DG6DG61G6EG68G61G6EG67G2CG20G6EGE4G6DG6CG69G2D G67G65G6EG20 GE4G76G65G6EG20 G76G69G64G20 G6FG6CG69G6BG61G20 G66G6FG72G6DG65G72G20 G61G76G20 G70G65G72G73G6FG6EG66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G61G72G2CG20G74G20G65G78G20G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2E G42G65G64G72GE4G67G65G72G69G65G72G20 G6DGE5G73G74G65G20 G73G65G73G20 G69G20 G65G74G74G20 G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG74 G70G65G72G73G70G65G6BG74G69G76G2EG20 G49G20 G64G65G6EG20 GF6G70G70G6EG61G20 G6DG61G72G6BG6EG61G64G20 G73G6FG6DG20 G76G69G20 G6EG75 G6CG65G76G65G72G2CG20G66G69G6EG6EG73G20G64G65G74G20G65G6EG20G72G69G73G6BG20G61G74G74G20G70G65G72G73G6FG6EG65G72G20G6BG61G6EG20G6BG6FG6DG2D G6DG61G20G61G74G74G20G73GF6G6BG61G20G73G69G67G20G74G69G6CG6CG20G61G6EG64G72G61G20G6CGE4G6EG64G65G72G73G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72 G6FG6DG20 G6DG61G6EG20 G73G65G72G20 G65G6EG20 G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G2CG20 G62G6CG20 G61G20 G70GE5G20 G67G72G75G6EG64G20 G61G76 G62G65G67G72GE4G6EG73G61G64G65G20G6BG6FG6EG74G72G6FG6CG6CG6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G65G72G2CG20G61G74G74G20G6DG69G73G73G6CG65G64G61 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G6FG63G68G20 G64GE4G72G69G67G65G6EG6FG6DG20 G66GE5G20 G66G65G6CG61G6BG2D G74G69G67G20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G2EG20G56G69G6BG74G65G6EG20G61G76G20G6FG6CG69G6BG61G20G69G6EG73G61G74G73G65G72G20G6DGE5G73G74G65 G6FG63G6BG73GE5G20G62G65G64GF6G6DG61G73G20G6DG6FG74G20G62G61G6BG67G72G75G6EG64G20G61G76G20G64G65G6EG20G73G6EG61G62G62G61 G49G54G2DG75G74G76G65G63G6BG6CG69G6EG67G65G6EG2EG20G53G6BG61G20G76G69G20G6BG75G6EG6EG61G20G66GE5G20G65G6EG20G61G6CG6CG74G20G73G6EG61G62G2D G62G61G72G65G20 G73G6BG61G64G65G72G65G67G6CG65G72G69G6EG67G20 G67G65G6EG6FG6DG20 G74G20 G65G78G20 G74G65G6CG65G66G6FG6EG20 G6FG63G68 G49G6EG74G65G72G6EG65G74G20G6DGE5G73G74G65G20G62G6FG6CG61G67G65G6EG20G67G65G6EG6FG6DG20G65G66G66G65G6BG74G69G76G61G20G72G65G64G2D G73G6BG61G70G20G72G65G6CG61G74G69G76G74G20G65G6EG6BG65G6CG74G20G6BG75G6EG6EG61G20G66GE5G20G65G74G74G20G73GE4G6BG65G72G74G20G75G6EG64G65G72G2D G6CG61G67G20G66GF6G72G20G65G74G74G20G62G65G73G6CG75G74G20G6FG6DG20G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG20G75G74G62G65G74G61G6CG6EG69G6EG67G20G61G76 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G2E Nödvändiga åtgärder G44G65G74G20GE4G72G20G6DG6FG74G20G64G65G6EG6EG61G20G62G61G6BG67G72G75G6EG64G20G73G6FG6DG20G6DG61G6EG20G73G6BG61G20G73G65G20G64G65 G6FG6CG69G6BG61G20 G69G6EG73G61G74G73G65G72G20 G73G6FG6DG20 G6EG75G20 G67GF6G72G73G20 G69G20 G53G76G65G72G69G67G65G2EG20 G44G65G74 G68G61G6EG64G6CG61G72G20G6FG6DG20G62G6CG20G61G20G65G74G74G20G62GE4G74G74G72G65G20G73G61G6DG61G72G62G65G74G65G20G6DG65G64G20G70G6FG6CG69G73 G6FG63G68G20 GE5G6BG6CG61G67G61G72G65G2CG20 G74G69G6CG6CG73G6BG61G70G61G6EG64G65G20 G61G76G20 G79G74G74G65G72G6CG69G67G61G72G65G20 G75G74G2D G72G65G64G6EG69G6EG67G73G72G65G73G75G72G73G65G72G20G69G6EG6FG6DG20G62G6FG6CG61G67G65G6EG20G73G61G6DG74G20G62G72G61G6EG73G63G68G2D G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG6DG61G20 G72G69G6BG74G6CG69G6EG6AG65G72G20 G68G75G72G20 G6DG61G6EG20 G73G6BG61G20 G68G61G6EG74G65G72G61 G6DG69G73G73G74GE4G6EG6BG74G61G20 G62G65G64G72GE4G67G65G72G69G65G72G2E G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG20G68G61G72G20G6FG63G6BG73GE5G20G96G20G75G70G70G6DG75G6EG74G2D G72G61G64G65G20 G61G76G20 G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G72G6EG61G20 G96G20 G6BG6FG6DG6DG69G74G20 G74G69G6CG6CG20 G69G6EG73G69G6BG74 G6FG6DG20G68G75G72G20G76G69G6BG74G69G67G74G20G64G65G74G20GE4G72G20G61G74G74G20G6DG69G73G73G74GE4G6EG6BG74G61G20G62G65G64G72GE4G67G65G2D G72G69G65G72G20G76G65G72G6BG6CG69G67G65G6EG20G61G6EG6DGE4G6CG73G20G74G69G6CG6CG20G70G6FG6CG69G73G65G6EG2EG20G44G65G6EG20G6DG69G6EG73G6BG2D G6EG69G6EG67G20G61G76G20G70G6FG6CG69G73G61G6EG6DGE4G6CG6EG69G6EG67G61G72G6EG61G20G73G6FG6DG20G73G6BG65G74G74G20G75G6EG64G65G72 G73G65G6EG61G72G65G20GE5G72G2CG20G66G72GE5G6EG20G64G72G79G67G74G20G38G30G30G20G66G61G6CG6CG20G70G65G72G20GE5G72G20G69G20G73G6CG75G74G65G74G20G61G76 G31G39G38G30G2DG74G61G6CG65G74G20 G74G69G6CG6CG20 G6FG6DG6BG72G69G6EG67G20 G34G30G30G20 G66G61G6CG6CG20 G70G65G72G20 GE5G72G20 G74G69G6FG20 GE5G72 G73G65G6EG61G72G65G2CG20G68G61G72G20G69G6EG74G65G20G68G61G66G74G20G73G69G6EG20G67G72G75G6EG64G20G69G20G6DG69G6EG73G6BG61G74G20G61G6EG74G61G6C G6DG69G73G73G74GE4G6EG6BG74G61G20 G62G65G64G72GE4G67G65G72G69G65G72G20 G75G74G61G6EG20 G69G20 G65G6EG20 G76G69G73G73G20 G75G70G70G2D G67G69G76G65G6EG68G65G74G20 G66G72GE5G6EG20 G62G6FG6CG61G67G65G6EG73G20 G73G69G64G61G2EG20 G42G6FG6CG61G67G65G6EG20 G68G61G72 G6EGE4G6DG6CG69G67G65G6EG20 G69G6EG74G65G20 G75G70G70G6CG65G76G74G20 G64G65G74G20 G73G6FG6DG20 G74G69G6CG6CG72GE4G63G6BG6CG69G67G74 G6DG65G6EG69G6EG67G73G66G75G6CG6CG74G20G61G74G74G20GF6G76G65G72G6CGE4G6DG6EG61G20G6DG69G73G73G74GE4G6EG6BG74G61G20G66G61G6CG6CG20G74G69G6CG6C G64G65G20 G72GE4G74G74G73G76GE5G72G64G61G6EG64G65G20 G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G72G6EG61G2CG20 G65G66G74G65G72G73G6FG6D GE4G72G65G6EG64G65G6EG61G20 G6FG66G74G61G20 G62G6CG69G72G20 G6CG69G67G67G61G6EG64G65G20 G6FG63G68G20 G74G69G6CG6CG20 G73G69G73G74 G70G72G65G73G6BG72G69G62G65G72G61G64G65G2EG20 G4DG69G6EG73G6BG6EG69G6EG67G65G6EG20 G69G20 G64G65G6EG20 G6FG66G66G69G63G69G65G6CG6CG61 G73G74G61G74G69G73G74G69G6BG65G6EG20 GF6G76G65G72G20 G62G65G64G72GE4G67G65G72G69G65G72G6EG61G20 GE4G72G20 G64G6FG63G6BG20 G6FG72G6FG2D G76GE4G63G6BG61G6EG64G65G2EG20 G45G72G66G61G72G65G6EG68G65G74G65G6EG20 GE4G72G20 G6EGE4G6DG6CG69G67G65G6EG20 G64G65G6EG20 G61G74G74 G64G6FG6DG73G74G6FG6CG61G72G6EG61G2CG20 G6DG65G64G20 G68GE4G6EG76G69G73G6EG69G6EG67G20 G6AG75G73G74G20 G74G69G6CG6CG20 G64G65 G72G65G6CG61G74G69G76G74G20G66GE5G20G61G6EG6DGE4G6CG64G61G20G66G61G6CG6CG65G6EG2CG20G64G72G61G67G69G74G20G64G65G6EG20G66G65G6CG61G6BG74G69G76G61 G73G6CG75G74G73G61G74G73G65G6EG20 G61G74G74G20 G64G65G74G20 G69G6EG74G65G20 G72GF6G72G20 G73G69G67G20G6FG6DG20G6EGE5G67G6FG74G20 G72G65G65G6CG6CG74 G70G72G6FG62G6CG65G6DG2EG20 G44G65G74G74G61G20 G68G61G72G20 G69G20 G73G69G6EG20 G74G75G72G20 G6CG65G74G74G20 G74G69G6CG6CG20 G61G74G74G20 G70GE5G2D G66GF6G6CG6AG64G65G72G6EG61G20 G66GF6G72G20 G62G65G76G69G73G61G64G65G20 G62G72G6FG74G74G20 G61G6EG73G65G74G74G73G20 G6BG75G6EG6EG61 G73GE4G74G74G61G73G20G70GE5G20G65G6EG20G6EG69G76GE5G20G73G6FG6DG20GE4G72G20G75G70G70G73G65G65G6EG64G65G76GE4G63G6BG61G6EG64G65 G6CGE5G67G2E G52G6FG6CG6CG73G70G65G6CG65G74G20 G6DG65G6CG6CG61G6EG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G6FG63G68 G70G6FG6CG69G73G2FGE5G6BG6CG61G67G61G72G65G20 GE4G72G20 G6DG79G63G6BG65G74G20 G76G69G6BG74G69G67G74G2EG20 G50GE5G20 G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G6CG69G67G67G65G72G20 G61G74G74G20 G75G74G72G65G64G61G20 G6FG6DG20 G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G2D G6EG69G6EG67G61G72G20 G66GF6G72G65G6CG69G67G67G65G72G20 G66GF6G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67 G6DG65G64G20 G73G74GF6G64G20 G61G76G20 G76G61G64G20 G73G6FG6DG20 G66GF6G6CG6AG65G72G20 G61G76G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G61G76G74G61G6CG65G74G2EG20G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG20G75G74G72G65G64G65G72G20G61G6CG6CG74G73GE5G20G6FG6D G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G65G6EG20 G70GE5G20 G63G69G76G69G6CG72GE4G74G74G73G6CG69G67G20 G67G72G75G6EG64G20 G68G61G72 G72GE4G74G74G20 G74G69G6CG6CG20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G2EG20G44G65G74G20 GE4G72G20 G64GE4G72G65G6DG6FG74G20 G69G6EG74G65G20 G62G6FG6CG61G2D G67G65G6EG73G20G75G70G70G67G69G66G74G20G61G74G74G20G75G74G72G65G64G61G20G62G72G6FG74G74G2EG20G45G6EG20G61G6EG6EG61G6EG20G73G61G6BG20GE4G72 G61G74G74G20G62G6FG6CG61G67G65G6EG20G69G20G73G69G6EG20G72G6FG6CG6CG20G6BG61G6EG20G6BG6FG6DG6DG61G20G66G72G61G6DG20G74G69G6CG6CG20G61G74G74 G64G65G74G20 G66G69G6EG6EG73G20 G73G6BGE4G6CG20 G66GF6G72G20 G6DG69G73G73G74G61G6EG6BG65G20 G6FG6DG20 G62G72G6FG74G74G2CG20 G6EGE5G67G6FG74 G73G6FG6DG20 G65G66G74G65G72G20 G65G6EG20 G61G6EG6DGE4G6CG61G6EG20 G64GE5G20 G6DGE5G73G74G65G20 G75G74G72G65G64G61G73G20 G6EGE4G72G2D G6DG61G72G65G20G61G76G20G70G6FG6CG69G73G2FGE5G6BG6CG61G67G61G72G65G2E Skadeanmälningsregister Tidigare ansträngningar G44G65G74G20 GE4G72G20 G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G20 G61G74G74G20 G76G61G72G6AG65G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G2C G73GE5G76GE4G6CG20G6EGE4G72G20G65G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G73G6BG61G20G6DG65G64G64G65G6CG61G73G20G73G6FG6DG20G6EGE4G72 G65G6EG20G61G6EG6DGE4G6CG64G20G73G6BG61G64G61G20G73G6BG61G20G72G65G67G6CG65G72G61G73G2CG20G69G6EG6FG6DG20G64G65G74G20G65G67G6EG61 G62G6FG6CG61G67G65G74G20G75G74G6EG79G74G74G6AG61G72G20G64G65G6EG20G6BGE4G6EG6EG65G64G6FG6DG20G6DG61G6EG20G68G61G72G20G66G72GE5G6E G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG74G20G74G69G64G69G67G61G72G65G20G6BG6FG6EG74G61G6BG74G65G72G20G6DG65G64G20G64G65G6EG20G62G65G72GF6G72G64G65G2E G44G65G74G20G6BG61G6EG20G67GE4G6CG6CG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20G73G6FG6DG20G76G65G64G65G72G62GF6G72G61G6EG64G65 G68G61G72G20 G65G6CG6CG65G72G20 G68G61G72G20 G68G61G66G74G20 G69G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G74G20 G65G6CG6CG65G72 G74G69G64G69G67G61G72G65G20G61G6EG6DGE4G6CG64G61G20G73G6BG61G64G6FG72G20G74G69G6CG6CG20G62G6FG6CG61G67G65G74G2E G53GE5G20 G6DG79G63G6BG65G74G20 G6CGE4G6EG67G72G65G20 G68G61G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6E G68G69G74G74G69G6CG6CG73G20 G69G6EG74G65G20 G6BG75G6EG6EG61G74G20 G67GE5G20 G66GF6G72G20 G61G74G74G20 G73G6BG61G66G66G61G20 G73G69G67G20 G65G74G74 G31G31G39 G6FG72G64G65G6EG74G6CG69G67G74G20 G62G65G73G6CG75G74G73G75G6EG64G65G72G6CG61G67G2EG20 G53G65G64G61G6EG20 G6CGE4G6EG67G65G20 G68G61G72 G64G65G74G20G65G6DG65G6CG6CG65G72G74G69G64G20G66G75G6EG6EG69G74G73G20G65G6EG20G62G65G73G74GE4G6DG64G20G75G70G70G66G61G74G74G6EG69G6EG67 G6FG6DG20G76GE4G72G64G65G74G20G69G20G61G74G74G20G68G61G20G74G69G6CG6CG67GE5G6EG67G20G74G69G6CG6CG20G6EGE5G67G6FG6EG20G66G6FG72G6DG20G61G76 G72G65G67G69G73G74G65G72G2CG20 G73G6FG6DG20 G6BG61G6EG20 G61G6EG76GE4G6EG64G61G73G20 G76G69G64G20 G73G6BG61G64G65G72G65G67G6CG65G2D G72G69G6EG67G20 G6FG63G68G20 G73G6FG6DG20 G62G79G67G67G65G72G20 G70GE5G20 G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20 G68GE4G6DG74G61G64G65 G66G72GE5G6EG20 G66G6CG65G72G61G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G2E Tidigare ansökan till Datainspektionen G53GE5G64G61G6EG61G20 GF6G76G65G72G76GE4G67G61G6EG64G65G6EG20 G6CG65G64G64G65G20 G74G69G6CG6CG20 G61G74G74G20 G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20G69G20G6DG69G74G74G65G6EG20G61G76G20G31G39G39G30G2DG74G61G6CG65G74G20G61G6EG73GF6G6BG74G65 G6FG6DG20G74G69G6CG6CG73G74GE5G6EG64G20G68G6FG73G20G44G61G74G61G69G6EG73G70G65G6BG74G69G6FG6EG65G6EG20G61G74G74G20G66GE5G20G69G6EG72GE4G74G2D G74G61G20G6FG63G68G20G66GF6G72G61G20G65G74G74G20G70G65G72G73G6FG6EG72G65G67G69G73G74G65G72G2EG20G52G65G67G69G73G74G72G65G74G2CG20G73G6FG6D G73G6BG75G6CG6CG65G20G69G6EG6EG65G68GE5G6CG6CG61G20G65G74G74G20G72G65G6CG61G74G69G76G74G20G66GE5G74G61G6CG20G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20G6FG6D G61G6EG6DGE4G6CG64G61G20G73G6BG61G64G6FG72G2CG20G76G61G72G20G74GE4G6EG6BG74G20G61G74G74G20G66GF6G72G68G69G6EG64G72G61G20G66G65G6CG61G6BG2D G74G69G67G61G20 G75G74G62G65G74G61G6CG6EG69G6EG67G61G72G20 G70GE5G20 G67G72G75G6EG64G20 G61G76G20 G6FG72G69G6BG74G69G67G61G20 G75G70G70G2D G67G69G66G74G65G72G2EG20 G42G72G61G6EG73G63G68G65G6EG73G20 G75G70G70G66G61G74G74G6EG69G6EG67G20 G76G61G72G20 G61G74G74G20 G64G65G6E G69G6EG74G72G65G73G73G65G61G76G76GE4G67G6EG69G6EG67G20 G73G6FG6DG20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G67GF6G72G61G73G20 G65G6EG6CG69G67G74 G64G65G6EG20 G64GE5G20 G67GE4G6CG6CG61G6EG64G65G20 G64G61G74G61G6CG61G67G65G6EG20 G69G6EG74G65G20 G68G69G6EG64G72G61G64G65G20 G65G74G74 G72G65G67G69G73G74G65G72G20G61G76G20G64G65G74G20G73G6CG61G67G20G73G6FG6DG20G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20GF6G6EG73G6BG61G64G65G2E G44G61G74G61G69G6EG73G70G65G6BG74G69G6FG6EG65G6EG20G61G76G73G6CG6FG67G20G65G6DG65G6CG6CG65G72G74G69G64G20GE5G72G20G31G39G39G37 G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG73G20G61G6EG73GF6G6BG61G6EG2EG20G49G6EG73G70G65G6BG74G69G6FG6EG65G6EG20G70G65G6BG61G64G65G20G70GE5 G68GE4G6EG73G79G6EG65G6EG20G74G69G6CG6CG20G64G65G6EG20G65G6EG73G6BG69G6CG64G65G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G65G6E G6DG65G6EG20 G6FG63G6BG73GE5G20 G70GE5G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG73G20 G6FG63G68G20 G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G6EG61G73G20G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG6DG61G20G69G6EG74G72G65G73G73G65G20G61G76G20G61G74G74 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G6EG61G20 G69G6EG74G65G20 G64G72G61G62G62G61G73G20 G61G76G20 G66GF6G72G68GF6G6AG64G61 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G70G72G65G6DG69G65G72G20 G74G69G6CG6CG20 G66GF6G6CG6AG64G20 G61G76G20 G69G6CG6CG6FG6AG61G6CG61G20 G65G6CG6CG65G72 G62G72G6FG74G74G73G6CG69G67G61G20 G66GF6G72G66G61G72G61G6EG64G65G6EG2EG20 G56G69G64G20 G65G6EG20 G61G76G76GE4G67G6EG69G6EG67G20 G61G76 G64G65G73G73G61G20G69G6EG74G72G65G73G73G65G6EG20G66G61G6EG6EG73G20G64G65G74G20G65G6EG6CG69G67G74G20G69G6EG73G70G65G6BG74G69G6FG6EG65G6E G61G6EG6CG65G64G6EG69G6EG67G20 G61G6EG74G61G20 G61G74G74G20 G6FG74G69G6CG6CG62GF6G72G6CG69G67G74G20 G69G6EG74G72GE5G6EG67G20 G69G20 G64G65 G72G65G67G69G73G74G72G65G72G61G64G65G73G20G69G6EG74G65G67G72G69G74G65G74G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G75G70G70G6BG6FG6DG6DG61G20G6FG6D G74G69G6CG6CG73G74GE5G6EG64G20 G74G69G6CG6CG20 G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20 G6DG65G64G64G65G6CG61G64G65G73G2E G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20 GF6G76G65G72G6BG6CG61G67G61G64G65G20 G62G65G73G6CG75G2D G74G65G74G20G74G69G6CG6CG20G4CGE4G6EG73G72GE4G74G74G65G6EG2CG20G73G6FG6DG20G65G6DG65G6CG6CG65G72G74G69G64G20G61G76G73G6CG6FG67G20GF6G76G65G72G2D G6BG6CG61G67G61G6EG64G65G74G2EG20G45G6EG6CG69G67G74G20G4CGE4G6EG73G72GE4G74G74G65G6EG20G66GF6G72G65G6CGE5G67G20G64G65G74G20G69G20G6FG63G68 G66GF6G72G20 G73G69G67G20 G65G74G74G20 G73G74G61G72G6BG74G20 G61G6CG6CG6DGE4G6EG74G20 G69G6EG74G72G65G73G73G65G20 G61G76G20 G61G74G74G20 G6DG61G6E G62G65G67G72GE4G6EG73G61G72G20G66G65G6CG61G6BG74G69G67G61G20G75G74G62G65G74G61G6CG6EG69G6EG67G61G72G20G66G72GE5G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG2EG20G4CG69G6BG76GE4G6CG20G6DG65G6EG61G64G65G20G6DG61G6EG20G96G20G6DG65G64G20G68GE4G6EG2D G73G79G6EG20G74G69G6CG6CG2CG20G73G6FG6DG20G6DG61G6EG20G61G6EG66GF6G72G64G65G2CG20G6FG6DG66G61G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20G61G76G20G64G65 G72G65G67G69G73G74G72G65G72G61G64G65G20 G75G70G70G67G69G66G74G65G72G6EG61G20 G96G20 G61G74G74G20 G64G65G74G20 G66G61G6EG6EG73G20 G65G6E G62G65G74G79G64G61G6EG64G65G20 G72G69G73G6BG20 G66GF6G72G20 G6FG74G69G6CG6CG62GF6G72G6CG69G67G74G20 G69G6EG74G72GE5G6EG67G20 G69G20 G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G6EG61G73G20 G70G65G72G73G6FG6EG6CG69G67G61G20 G69G6EG74G65G67G72G69G74G65G74G2E G4CGE4G6EG73G72GE4G74G74G65G6EG73G20G62G65G73G6CG75G74G20GF6G76G65G72G6BG6CG61G67G61G64G65G73G20G69G20G73G69G6EG20G74G75G72G20G74G69G6CG6C G4BG61G6DG6DG61G72G72GE4G74G74G65G6EG2EG20 G49G6EG6EG61G6EG20 G4BG61G6DG6DG61G72G72GE4G74G74G65G6EG20 G74G61G67G69G74 G73G74GE4G6CG6CG6EG69G6EG67G20G69G20GE4G72G65G6EG64G65G74G20G6BG6FG6DG20G64G61G74G61G6CG61G67G65G6EG20G61G74G74G20G65G72G73GE4G74G74G61G73 G6DG65G64G20G65G6EG20G68G65G6CG74G20G6EG79G20G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G2CG20G6EGE4G6DG6CG69G67G65G6EG20G70G65G72G73G6FG6EG2D G75G70G70G67G69G66G74G73G6CG61G67G65G6EG2EG20 G44GE5G20 G65G74G74G20 G62G69G66G61G6CG6CG20 G74G69G6CG6CG20 G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG73 G61G6EG73GF6G6BG61G6EG20 G69G20 G4BG61G6DG6DG61G72G72GE4G74G74G65G6EG20 G64GE4G72G6DG65G64G20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G68G61 G76G61G72G69G74G20G75G74G61G6EG20G6EG79G74G74G61G2CG20G62G65G73G6CG75G74G61G64G65G20G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20G61G74G74G20GE5G74G65G72G2D G6BG61G6CG6CG61G20 GF6G76G65G72G6BG6CG61G67G61G6EG64G65G74G2E Fortsatta överväganden GD6G76G65G72G74G79G67G65G6CG73G65G6EG20 G69G6EG6FG6DG20 G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20 G6FG6DG20 G64G65G74G20 G73G74G6FG72G61 G76GE4G72G64G65G74G20 G69G20 G6EGE5G67G6FG6EG20 G66G6FG72G6DG20 G61G76G20 G72G65G67G69G73G74G65G72G20 G67G6AG6FG72G64G65G20 G64G65G74 G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G20G66GF6G72G20G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20G61G74G74G20G6EGE4G72G6DG61G72G65G20G61G6EG61G6CG79G73G65G72G61 G64G65G6EG20G6EG79G61G20G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G73G6CG61G67G65G6EG20G69G20G66G72GE5G67G61G20G6FG6DG20G6DGF6G6AG2D G6CG69G67G68G65G74G65G6EG20G61G74G74G20G66G75G6CG6CG66GF6G6CG6AG61G20G70G6CG61G6EG65G72G6EG61G20G70GE5G20G65G74G74G20G72G65G67G69G73G74G65G72G2E Personuppgiftslagen G50G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G73G6CG61G67G65G6EG20 G74G72GE4G64G64G65G20 G69G20 G6BG72G61G66G74G20 G64G65G6EG20 G32G34 G6FG6BG74G6FG62G65G72G20 G31G39G39G38G2EG20 G47G65G6EG6FG6DG20 G6CG61G67G65G6EG20 G67G65G6EG6FG6DG66GF6G72G64G65G73 G45G75G72G6FG70G61G70G61G72G6CG61G6DG65G6EG74G65G74G73G20 G6FG63G68G20 G72GE5G64G65G74G73G20 G64G69G72G65G6BG74G69G76G20 G39G35G2F G34G36G2FG45G47G20G61G76G20G64G65G6EG20G32G34G20G6FG6BG74G6FG62G65G72G20G31G39G39G35G20G6FG6DG20G73G6BG79G64G64G20G66GF6G72 G65G6EG73G6BG69G6CG64G61G20 G70G65G72G73G6FG6EG65G72G20G6DG65G64G20G61G76G73G65G65G6EG64G65G20 G70GE5G20G62G65G68G61G6EG64G2D G6CG69G6EG67G20G61G76G20G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G65G72G20G6FG63G68G20G6FG6DG20G64G65G74G20G66G72G69G61G20G66G6CGF6G64G65G74 G61G76G20G73GE5G64G61G6EG61G20G75G70G70G67G69G66G74G65G72G2EG20G4CG61G67G65G6EG20G66GF6G6CG6AG65G72G20G69G20G68G75G76G75G64G73G61G6B G45G47G2DG64G69G72G65G6BG74G69G76G65G74G73G20 G74G65G78G74G20 G6FG63G68G20 G64G69G73G70G6FG73G69G74G69G6FG6EG20 G6FG63G68G20 G6FG6DG2D G66G61G74G74G61G72G20 G61G6CG6CG20 G61G75G74G6FG6DG61G74G69G73G65G72G61G64G20 G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G20 G61G76G20 G70G65G72G2D G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G65G72G2CG20G6CG69G6BG73G6FG6DG20G6DG61G6EG75G65G6CG6CG20G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G20G61G76 G70G65G72G73G6FG6EG72G65G67G69G73G74G65G72G2EG20G53G79G66G74G65G74G20G6DG65G64G20G6CG61G67G65G6EG20GE4G72G20G61G74G74G20G73G6BG79G64G64G61 G6DGE4G6EG6EG69G73G6BG6FG72G20G6DG6FG74G20G61G74G74G20G64G65G72G61G73G20G70G65G72G73G6FG6EG6CG69G67G61G20G69G6EG74G65G67G72G69G74G65G74 G6BG72GE4G6EG6BG73G20G67G65G6EG6FG6DG20G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G20G61G76G20G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G65G72G2E G4DG65G64G20 G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G20 G61G76G73G65G73G20 G65G6EG6CG69G67G74G20 G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G2D G67G69G66G74G73G6CG61G67G65G6EG20G76G61G72G6AG65G20GE5G74G67GE4G72G64G20G65G6CG6CG65G72G20G73G65G72G69G65G20G61G76G20GE5G74G67GE4G72G64G65G72 G73G6FG6DG20 G76G69G64G74G61G73G20 G69G20 G66G72GE5G67G61G20 G6FG6DG20 G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G65G72G2CG20 G74G20 G65G78 G69G6EG73G61G6DG6CG69G6EG67G2CG20G72G65G67G69G73G74G72G65G72G69G6EG67G2CG20G6CG61G67G72G69G6EG67G2CG20G69G6EG68GE4G6DG74G61G6EG64G65G2C G75G74G6CGE4G6DG6EG61G6EG64G65G2CG20 G73G61G6DG6DG61G6EG73G74GE4G6CG6CG6EG69G6EG67G20 G6FG63G68G20 G73G61G6DG6BGF6G72G2D G6EG69G6EG67G2E G46G72GE5G67G61G6EG20GE4G72G20G64GE5G20G75G6EG64G65G72G20G76G69G6CG6BG61G20G6EGE4G72G6DG61G72G65G20G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G2D G6EG69G6EG67G61G72G20 G64G65G74G20 G67GE5G72G20 G61G74G74G20 G62G79G67G67G61G20 G75G70G70G20 G65G74G74G20 G62G72G61G6EG73G63G68G67G65G2D G6DG65G6EG73G61G6DG74G20 G72G65G67G69G73G74G65G72G20 G75G74G61G6EG20 G61G74G74G20 G64G65G74G20 G73G74G72G69G64G65G72G20 G6DG6FG74 G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G73G6CG61G67G65G6EG2E Grundläggande krav G45G74G74G20G61G76G20G64G65G20G6DGE5G6EG67G61G20G67G72G75G6EG64G6CGE4G67G67G61G6EG64G65G20G6BG72G61G76G65G6EG20G69G20G70G65G72G2D G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G73G6CG61G67G65G6EG20 GE4G72G20 G61G74G74G20 G61G6CG6CG61G20 G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G65G72 G73G6BG61G20G62G65G68G61G6EG64G6CG61G73G20G70GE5G20G65G74G74G20G6BG6FG72G72G65G6BG74G20G73GE4G74G74G20G6FG63G68G20G69G20G65G6EG6CG69G67G68G65G74 G6DG65G64G20 G67G6FG64G20 G73G65G64G2CG20 G61G74G74G20 G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G65G72G20 G73G61G6DG6CG61G73G20 G69G6E G31G32G30 G62G61G72G61G20 G66GF6G72G20 G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G61G2CG20 G75G74G74G72G79G63G6BG6CG69G67G74G20 G61G6EG67G69G76G6EG61G20 G6FG63G68 G62G65G72GE4G74G74G69G67G61G64G65G20GE4G6EG64G61G6DGE5G6CG20G73G61G6DG74G20G61G74G74G20G75G70G70G67G69G66G74G65G72G6EG61G20G69G6EG74G65 G62G65G68G61G6EG64G6CG61G73G20G66GF6G72G20G6EGE5G67G6FG74G20GE4G6EG64G61G6DGE5G6CG20G73G6FG6DG20GE4G72G20G6FG66GF6G72G65G6EG2D G6CG69G67G74G20 G6DG65G64G20 G64G65G74G20 GE4G6EG64G61G6DGE5G6CG20 G66GF6G72G20 G76G69G6CG6BG65G74G20 G75G70G70G67G69G66G74G65G72G6EG61 G73G61G6DG6CG61G74G73G20 G69G6EG2EG20 G56G69G64G61G72G65G20 G66GE5G72G20 G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G65G72G20 G69G6EG74G65 G62G65G76G61G72G61G73G20 G75G6EG64G65G72G20 G65G6EG20 G6CGE4G6EG67G72G65G20 G74G69G64G20 GE4G6EG20 G76G61G64G20 G73G6FG6DG20 GE4G72 G6EGF6G64G76GE4G6EG64G69G67G74G20 G6DG65G64G20 G68GE4G6EG73G79G6EG20 G74G69G6CG6CG20 GE4G6EG64G61G6DGE5G6CG65G6EG20 G6DG65G64 G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G65G6EG2E När behandling är tillåten G45G6EG6CG69G67G74G20G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G73G6CG61G67G65G6EG20G66GE5G72G20G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G2D G74G65G72G20G62G65G68G61G6EG64G6CG61G73G20G6EGE4G72G20G64G65G6EG20G72G65G67G69G73G74G72G65G72G61G64G65G20G68G61G72G20G6CGE4G6DG6EG61G74 G73G69G74G74G20G73G61G6DG74G79G63G6BG65G20G74G69G6CG6CG20G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G65G6EG2EG20G4CG61G67G65G6EG20G74G69G6CG6CGE5G74G65G72 G64G6FG63G6BG20G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G20G69G20G76G69G73G73G61G20G66G61G6CG6CG20GE4G76G65G6EG20G6FG6DG20G64G65G74G20G69G6EG74G65 G66G69G6EG6EG73G20G65G74G74G20G73G61G6DG74G79G63G6BG65G2EG20G53G6FG6DG20G65G78G65G6DG70G65G6CG20G61G6EG67G65G73G20G61G74G74G20G65 G6E G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G20GE4G72G20G6EGF6G64G76GE4G6EG64G69G67G20G66GF6G72G20G61G74G74G20G65G74G74G20G61G76G74G61G6CG20G6DG65G64 G64G65G6EG20 G72G65G67G69G73G74G72G65G72G61G64G65G20 G73G6BG61G20 G6BG75G6EG6EG61G20 G66G75G6CG6CG67GF6G72G61G73G20 G6FG63G68G20 G61G74G74 G65G74G74G20GE4G6EG64G61G6DGE5G6CG20G73G6FG6DG20G72GF6G72G20G65G74G74G20G62G65G72GE4G74G74G69G67G61G74G20G69G6EG74G72G65G73G73G65G20G68G6FG73 G64G65G6EG20G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G73G61G6EG73G76G61G72G69G67G65G20G65G6CG6CG65G72G20G68G6FG73G20G65G6EG20G73GE5G2D G64G61G6EG20 G74G72G65G64G6AG65G20G6DG61G6EG20 G74G69G6CG6CG20 G76G69G6CG6BG65G6EG20 G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G65G72G6EG61 G6CGE4G6DG6EG61G73G20 G75G74G20 G73G6BG61G20 G6BG75G6EG6EG61G20 G74G69G6CG6CG67G6FG64G6FG73G65G73G2CG20 G6FG6DG20 G64G65G74G74G61 G69G6EG74G72G65G73G73G65G20 G76GE4G67G65G72G20 G74G79G6EG67G72G65G20 GE4G6EG20 G64G65G6EG20 G72G65G67G69G73G74G72G65G72G61G64G65G73 G69G6EG74G72G65G73G73G65G20G61G76G20G73G6BG79G64G64G20G6DG6FG74G20G6BG72GE4G6EG6BG6EG69G6EG67G20G61G76G20G64G65G6EG20G70G65G72G2D G73G6FG6EG6CG69G67G61G20 G69G6EG74G65G67G72G69G74G65G74G65G6EG2E G50G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G65G72G20 G6FG6DG20 G6CG61G67GF6G76G65G72G74G72GE4G64G65G6CG73G65G72G20 G73G6FG6D G69G6EG6EG65G66G61G74G74G61G72G20G62G6CG20G61G20G62G72G6FG74G74G20G66GE5G72G20G69G20G70G72G69G6EG63G69G70G20G69G6EG74G65G20G62G65G68G61G6EG64G2D G6CG61G73G20G61G76G20G61G6EG64G72G61G20GE4G6EG20G6DG79G6EG64G69G67G68G65G74G65G72G2E Anmälningsskyldighet G42G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G20 G61G76G20 G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G65G72G20 G73G6FG6DG20 GE4G72G20 G68G65G6CG74 G65G6CG6CG65G72G20 G64G65G6CG76G69G73G20 G61G75G74G6FG6DG61G74G69G73G65G72G61G64G20 G6FG6DG66G61G74G74G61G73G20 G61G76G20 G65G6E G61G6EG6DGE4G6CG6EG69G6EG67G73G73G6BG79G6CG64G69G67G68G65G74G20 G74G69G6CG6CG20 G44G61G74G61G69G6EG73G70G65G6BG74G69G6FG6EG65G6EG2E G4CG61G67G65G6EG20 G67G65G72G20 G64G6FG63G6BG20 G75G74G72G79G6DG6DG65G20 G66GF6G72G20 G61G74G74G20 G6DG65G64G67G65G20 G75G6EG2D G64G61G6EG74G61G67G20 G66GF6G72G20 G73GE5G64G61G6EG20 G61G6EG6DGE4G6CG6EG69G6EG67G73G73G6BG79G6CG64G69G67G68G65G74G20 G62G65G2D G74G72GE4G66G66G61G6EG64G65G20G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G20G73G6FG6DG20G73G61G6EG6EG6FG6CG69G6BG74G20G69G6EG74G65G20G6BG6FG6DG2D G6DG65G72G20 G61G74G74G20 G6CG65G64G61G20 G74G69G6CG6CG20 G6FG74G69G6CG6CG62GF6G72G6CG69G67G74G20 G69G6EG74G72GE5G6EG67G20 G69G20 G64G65G6E G70G65G72G73G6FG6EG6CG69G67G61G20G69G6EG74G65G67G72G69G74G65G74G65G6EG2EG20G53GE5G64G61G6EG74G20G75G6EG64G61G6EG74G61G67G20G68G61G72 G6DG65G64G64G65G6CG61G74G73G20G66GF6G72G20G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G20G61G76G20G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G65G72 G73G6FG6DG20G73G6BG65G72G20G65G66G74G65G72G20G73G61G6DG74G79G63G6BG65G20G66G72GE5G6EG20G64G65G6EG20G72G65G67G69G73G74G72G65G72G61G64G65G2E ”Branschmodellen” G41G6EG61G6CG79G73G65G6EG20 G61G76G20 G64G65G6EG20 G6EG79G61G20 G6CG61G67G73G74G69G66G74G6EG69G6EG67G65G6EG20 G76G69G73G61G64G65 G65G6EG6CG69G67G74G20G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG73G20G6DG65G6EG69G6EG67G20G61G74G74G20G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G73G2D G6CG61G67G65G6EG20 G67G65G72G20 G75G74G72G79G6DG6DG65G20 G66GF6G72G20 G65G74G74G20 G72G65G67G69G73G74G65G72G20 G73G6FG6DG20 G6BG61G6E G75G74G6EG79G74G74G6AG61G73G20 G6EGE4G72G20 G65G6EG20 G73G6BG61G64G61G20 G61G6EG6DGE4G6CG73G20 G74G69G6CG6CG20 G65G74G74G20 G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G3BG20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20G73G6BG61G20G69G6EG74G65G20G6BG75G6EG6EG61G20G61G6EG76GE4G6EG64G61G73 G72G65G64G61G6EG20G6EGE4G72G20G65G6EG20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G73G6BG61G20G6DG65G64G64G65G6CG61G73G2E G45G6EG20G76G69G6BG74G69G67G20G75G74G67GE5G6EG67G73G70G75G6EG6BG74G20GE4G72G2CG20G65G6EG6CG69G67G74G20G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG2C G61G74G74G20 G65G74G74G20 G72G65G67G69G73G74G65G72G20 G73G6FG6DG20 G73GE5G64G61G6EG74G20 GE4G72G20 G61G76G20 G73GE5G20 G61G6CG6CG6DGE4G6EG74 G69G6EG74G72G65G73G73G65G20 G61G74G74G20 G64G65G74G20 G75G74G61G6EG20 G76G69G64G61G72G65G20 G6DGE5G73G74G65G20 G6BG75G6EG6EG61G20 G61G6EG2D G76GE4G6EG64G61G73G20 G69G20 G66GF6G72G68GE5G6CG6CG61G6EG64G65G74G20 G74G69G6CG6CG20 G61G6CG6CG61G20 G73G6FG6DG20 G61G6EG6DGE4G6CG65G72 G73G6BG61G64G6FG72G20 G74G69G6CG6CG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG2EG20 G44G65G74G74G61G20 G67GE4G6CG6CG65G72 G73GE4G72G73G6BG69G6CG74G20 G6FG6DG20 G6DG61G6EG20 G73G65G72G20 G74G69G6CG6CG20 G6BG6FG6CG6CG65G6BG74G69G76G65G74G73G20 G69G6EG74G72G65G73G73G65 G6FG63G68G20G6FG6DG20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20G69G6EG6EG65G68GE5G6CG6CG65G72G20G65G74G74G20G66GE5G74G61G6CG20G75G70G70G67G69G66G74G65G72 G73G6FG6DG20G64G65G73G73G75G74G6FG6DG20G61G6EG76GE4G6EG64G73G20G65G6EG64G61G73G74G20G76G69G64G20G73G6BG61G64G65G72G65G67G2D G6CG65G72G69G6EG67G2E G4DG65G64G20G74G61G6EG6BG65G20G69G6EG74G65G20G6DG69G6EG73G74G20G70GE5G20G64G65G6EG20G61G76G73G65G64G64G61G20G70G72G65G2D G76G65G6EG74G69G76G61G20 G6BG61G72G61G6BG74GE4G72G65G6EG20 G68G6FG73G20 G65G74G74G20 G72G65G67G69G73G74G65G72G2CG20 GE4G72G20 G64G65G74 G76G69G6BG74G69G67G74G20G61G74G74G20G61G6CG6CG61G20GE4G72G20G76GE4G6CG20G6DG65G64G76G65G74G6EG61G20G6FG6DG20G65G78G69G73G74G65G6EG73G65G6E G61G76G20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G2EG20G4DG6FG74G20G62G61G6BG67G72G75G6EG64G20G68GE4G72G61G76G20GE4G72G20G64G65G74G20G6EG61G74G75G72G2D G6CG69G67G74G20G61G74G74G20G65G74G74G20G75G74G6EG79G74G74G6AG61G6EG64G65G20G61G76G20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20G69G20G66GF6G72G68GE5G6CG6CG61G6EG2D G64G65G20 G74G69G6CG6CG20 G65G6EG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G65G20 G96G20 G74G72G6FG74G73G20 G61G6CG6CG6DGE4G6EG2D G69G6EG74G72G65G73G73G65G74G20G65G6EG6CG69G67G74G20G6FG76G61G6EG20G96G20G62G79G67G67G65G72G20G70GE5G20G6EGE5G67G6FG6EG20G66G6FG72G6D G61G76G20 GF6G76G65G72G65G6EG73G6BG6FG6DG6DG65G6CG73G65G20 G6DG65G6CG6CG61G6EG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G62G6FG6CG61G67G65G74G20 G6FG63G68G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G65G6EG2E G45G6EG20GF6G76G65G72G65G6EG73G6BG6FG6DG6DG65G6CG73G65G20G6BG61G6EG20G68G61G20G64G65G6EG20G66G6FG72G6DG65G6EG20G61G74G74 G6DG61G6EG20G69G20G76G61G72G6AG65G20G65G6EG73G6BG69G6CG74G20G66G61G6CG6CG20G67G65G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G65G6E G6DGF6G6AG6CG69G67G68G65G74G20G96G20G69G20G66GF6G72G76GE4G67G20G65G6CG6CG65G72G20G69G20G61G6EG73G6CG75G74G6EG69G6EG67G20G74G69G6CG6CG20G76G61G72G6AG65 G61G6EG6DGE4G6CG64G20 G73G6BG61G64G61G20 G96G20 G61G74G74G20 G6DG65G64G67G65G20 G6FG6DG20 G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20 G66GE5G72 G75G74G6EG79G74G74G6AG61G73G20G76G69G64G20G65G6EG20G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG74G20G61G6EG6DGE4G6CG64G20G73G6BG61G64G61G2EG20G45G6E G73GE5G64G61G6EG20G6FG72G64G6EG69G6EG67G20G73G6BG75G6CG6CG65G20G62G65G74G79G64G61G20G61G74G74G20G6DG61G6EG20G69G20G70G72G61G6BG74G69G2D G6BG65G6EG20G66G69G63G6BG20G74G76GE5G20G6BG61G74G65G67G6FG72G69G65G72G20G61G76G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G65G20G96 G65G6EG20G62G65G73G74GE5G65G6EG64G65G20G61G76G20G64G65G6DG20G73G6FG6DG20G6DG65G64G67G69G76G65G74G20G65G74G74G20G75G74G6EG79G74G74G2D G6AG61G6EG64G65G20 G61G76G20 G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20 G6FG63G68G20 G65G6EG20 G62G65G73G74GE5G65G6EG64G65G20 G61G76G20 G64G65G6D G73G6FG6DG20G69G6EG74G65G20G6CGE4G6DG6EG61G74G20G65G74G74G20G73GE5G64G61G6EG74G20G6DG65G64G67G69G76G61G6EG64G65G2EG20G49G20G64G65G74 G73G65G6EG61G72G65G20 G66G61G6CG6CG65G74G20 G74G6FG72G64G65G20 G69G6EG74G65G67G72G69G74G65G74G73G61G73G70G65G6BG74G65G72G6EG61G20 G6FG66G74G61 G76G61G72G61G20G61G76G67GF6G72G61G6EG64G65G20G66GF6G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G65G6EG73G20G73G74GE4G6CG6CG2D G6EG69G6EG67G73G74G61G67G61G6EG64G65G2EG20G46GF6G6CG6AG64G65G6EG20G61G76G20G65G74G74G20G69G63G6BG65G20G6CGE4G6DG6EG61G74G20G6DG65G64G2D G67G69G76G61G6EG64G65G20 G73G6BG75G6CG6CG65G20 G64G6FG63G6BG20 G6BG75G6EG6EG61G20 G62G6CG69G20 G61G74G74G20 G76G65G64G65G72G62GF6G72G2D G61G6EG64G65G20 G69G20 G70G72G65G6DG69G65G68GE4G6EG73G65G65G6EG64G65G20 G6BG6FG6DG20 G61G74G74G20 G62G65G68G61G6EG64G6CG61G73 G6FG66GF6G72G64G65G6CG61G6BG74G69G67G74G2EG20G4DG65G64G20G74G61G6EG6BG65G20G70GE5G20G73G79G66G74G65G74G20G6DG65G64G20G72G65G67G69G73G74G2D G72G65G74G20 G6BG61G6EG20 G6DG61G6EG20 G6EGE4G6DG6CG69G67G65G6EG20 G69G6EG74G65G20 G62G6FG72G74G73G65G20 G66G72GE5G6EG20 G65G6E G76G61G72G69G65G72G61G6EG64G65G20G62G65G68G61G6EG64G6CG69G6EG67G20G61G76G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G6EG61 G75G72G20G70G72G65G6DG69G65G73G79G6EG70G75G6EG6BG74G2CG20G64GE4G72G20G73G74G6FG72G6CG65G6BG65G6EG20G70GE5G20G70G72G65G6DG69G65G6E G67G6AG6FG72G64G65G73G20G62G65G72G6FG65G6EG64G65G20G61G76G20G6FG6DG20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20G6BG61G6EG20G75G74G6EG79G74G74G2D G6AG61G73G20G65G6CG6CG65G72G20G69G6EG74G65G20G76G69G64G20G73G6BG61G64G65G72G65G67G6CG65G72G69G6EG67G65G6EG2E G53GE4G72G73G6BG69G6CG74G20G6DG6FG74G20G64G65G6EG6EG61G20G62G61G6BG67G72G75G6EG64G20G68G61G72G20G62G72G61G6EG73G63G68G65G6E G66G75G6EG6EG69G74G20 G61G74G74G20 G65G6EG20 GE4G6EG64G61G6DGE5G6CG73G65G6EG6CG69G67G20 G6DG6FG64G65G6CG6CG20 GE4G72G20 G61G74G74G20 G65G74G74 G72G65G67G69G73G74G65G72G20G6BG61G6EG20G61G6EG76GE4G6EG64G61G73G20G67G65G6EG65G72G65G6CG6CG74G20G6DG6FG74G20G61G6CG6CG61G20G66GF6G72G2D G31G32G31 G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G65G20 G6FG63G68G20 G61G6CG6CG74G73GE5G20 G6FG62G65G72G6FG65G6EG64G65G20 G61G76G20 G65G74G74 G6DG65G64G67G69G76G61G6EG64G65G20 G69G20 G64G65G74G20 G65G6EG73G6BG69G6CG64G61G20 G66G61G6CG6CG65G74G2EG20 G44G65G74G20 GE4G72G20 G64GE5 G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G20 G61G74G74G20 G73G6FG6DG20 G65G6EG20 G62G65G73G74GE5G6EG64G73G64G65G6CG20 G69G20 G61G6CG6CG61G20 G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G61G76G74G61G6CG20G74G61G20G69G6EG20G65G6EG20G62G65G73G74GE4G6DG6DG65G6CG73G65G20G6FG6DG20G72G65G67G69G73G74G2D G72G65G74G2EG20 G44G65G74G20 G62G65G74G79G64G65G72G20 G61G74G74G20 G64G65G6EG20 G73G6FG6DG20 G74G65G63G6BG6EG61G72G20 G65G6EG20 G6EG79 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G65G6CG6CG65G72G20 G66GF6G72G6EG79G61G72G20 G65G6EG20 GE4G6CG64G72G65G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67 G67G65G6EG6FG6DG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G76G69G6CG6CG6BG6FG72G65G6EG20 G66GE5G72G20 G6BG6CG61G72G74G20 G66GF6G72G20 G73G69G67 G61G74G74G20 G61G76G74G61G6CG65G74G20 G62G79G67G67G65G72G20 G70GE5G20 G64G65G6EG20 G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G65G6EG20 G61G74G74 G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20 G6BG61G6EG20 G61G6EG76GE4G6EG64G61G73G20 G76G69G64G20 G61G6CG6CG61G20 G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG61 G73G6BG61G64G65G61G6EG6DGE4G6CG6EG69G6EG67G61G72G20G74G69G6CG6CG20G62G65G72GF6G72G74G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G2E Försäkringsvillkoret G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G76G69G6CG6CG6BG6FG72G20 G75G74G66G6FG72G6DG61G73G20 G61G76G20 G76G61G72G6AG65G20 G65G6EG73G6BG69G6CG74 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G2EG20 G44G65G74G20 G6CG69G67G67G65G72G20 G73G61G6DG74G69G64G69G67G74G20 G65G74G74 G76GE4G72G64G65G20G69G20G61G74G74G20G73G61G6DG6DG61G20G73G61G6BG20G75G74G74G72G79G63G6BG73G20G70GE5G20G73G61G6DG6DG61G20G73GE4G74G74G2E G41G76G20 G64G65G6EG20 G61G6EG6CG65G64G6EG69G6EG67G65G6EG20 G68G61G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G2C G73G6FG6DG20G61G76G73G65G72G20G61G74G74G20G61G6EG73G6CG75G74G61G20G73G69G67G20G74G69G6CG6CG20G64G65G74G20G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG6DG61 G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20 G72G65G6BG6FG6DG6DG65G6EG64G65G72G61G74G73G20 G61G74G74G20 G96G20 G74G69G6CG6CG20 G64G65G6EG20 G64G65G6C G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20 G61G76G73G65G72G20 G61G6EG6DGE4G6CG64G61G20 G73G6BG61G64G6FG72G20 G69G6EG6FG6DG20 G73G6BG61G64G65G2D G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G96G20 G61G6EG76GE4G6EG64G61G20 G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65G20 G76G69G6CG6CG6BG6FG72G73G74G65G78G74G3A G94G42G6FG6CG61G67G65G74G20 GE4G67G65G72G20 G72GE4G74G74G20 G61G74G74G20 G69G20 G65G74G74G20 G66GF6G72G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20 G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG74G20 G73G6BG61G64G65G61G6EG6DGE4G6CG6EG69G6EG67G73G72G65G2D G67G69G73G74G65G72G20G72G65G67G69G73G74G72G65G72G61G20G61G6EG6DGE4G6CG64G61G20G73G6BG61G64G6FG72G20G69G20G61G6EG6CG65G64G6EG69G6EG67 G61G76G20G64G65G6EG6EG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G94G2E G94G56G69G6CG6CG6BG6FG72G73G6BG6FG6EG73G74G72G75G6BG74G69G6FG6EG65G6EG94G20G6FG63G68G20G64G65G6EG20G61G6CG6CG6DGE4G6EG6EG61 G73G6BG79G6CG64G69G67G68G65G74G20 G73G6FG6DG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G68G61G72G20 G61G74G74 G74G79G64G6CG69G67G74G20G69G6EG66G6FG72G6DG65G72G61G20G6FG6DG20G76G69G6CG6CG6BG6FG72G65G6EG2CG20G67GF6G72G20G61G74G74G20G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G65G6EG20G66GE5G72G20G6BG6CG61G72G74G20G66GF6G72G20G73G69G67G20G61G74G74G20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20G6BG61G6E G6BG6FG6DG6DG61G20G61G74G74G20G61G6EG76GE4G6EG64G61G73G20G76G69G64G20G65G6EG20G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG20G73G6BG61G64G65G2D G61G6EG6DGE4G6CG61G6EG2EG20G4DG65G64G20G74G61G6EG6BG65G20G70GE5G20G64G65G6EG20G70G72G65G76G65G6EG74G69G76G61G20G61G76G73G69G6BG2D G74G65G6EG20G6DG65G64G20 G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20 G66G69G6EG6EG73G20 G64G65G74G20 G6FG63G6BG73GE5G20 G65G74G74G20 G69G6EG74G72G65G73G73G65 G68G6FG73G20 G62G6FG6CG61G67G65G6EG20 G61G74G74G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G6EG61G20 G69G6EG74G65G20 G62G61G72G61 G67G65G6EG6FG6DG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G76G69G6CG6CG6BG6FG72G65G74G20 G75G74G61G6EG20 G6FG63G6BG73GE5G20 G67G65G2D G6EG6FG6DG20G65G6EG20G6DG65G72G61G20G61G6CG6CG6DGE4G6EG20G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG20G66GE5G72G20G6BG6CG61G72G74G20G66GF6G72 G73G69G67G20G61G74G74G20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20G6BG61G6EG20G6BG6FG6DG6DG61G20G61G74G74G20G75G74G6EG79G74G74G6AG61G73G2E G45G6EG6CG69G67G74G20G6BG6FG6EG73G75G6DG65G6EG74G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G6CG61G67G65G6EG20G67GE4G6CG6CG65G72G20G65G6E G96G20 G69G20 G69G6EG74G65G72G6EG61G74G69G6FG6EG65G6CG6CG74G20 G70G65G72G73G70G65G6BG74G69G76G20 G6FG76G61G6EG6CG69G67G20 G96G20 G6BG6FG6EG2D G74G72G61G68G65G72G69G6EG67G73G70G6CG69G6BG74G20 G62G65G74G72GE4G66G66G61G6EG64G65G20 G64G65G20 G76G61G6EG6CG69G67G61G73G74G65 G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G6EG61G20 G74G69G6CG6CG20 G6BG6FG6EG73G75G6DG65G6EG74G65G72G2EG20 G44G65G74 G69G6EG6EG65G62GE4G72G20 G61G74G74G20 G61G6CG6CG61G20 G69G20 G70G72G69G6EG63G69G70G20 G68G61G72G20 G72GE4G74G74G20 G61G74G74G20 G66GE5G20 G64G65G6E G6BG6FG6EG73G75G6DG65G6EG74G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G73G6FG6DG20G68G61G6EG20G65G6CG6CG65G72G20G68G6FG6EG20GF6G6EG73G2D G6BG61G72G2EG20 G4BG6FG6EG74G72G61G68G65G72G69G6EG67G73G70G6CG69G6BG74G65G6EG20 G75G74G67GF6G72G20 G65G6EG6CG69G67G74G20 G62G72G61G6EG2D G73G63G68G65G6EG73G20 G6DG65G6EG69G6EG67G20 G65G6DG65G6CG6CG65G72G74G69G64G20 G69G6EG74G65G20 G6EGE5G67G6FG74G20 G68G69G6EG64G65G72 G6DG6FG74G20 G61G74G74G20 G69G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G76G69G6CG6CG6BG6FG72G65G6EG20 G74G61G20 G6DG65G64G20 G65G6EG20 G62G65G2D G73G74GE4G6DG6DG65G6CG73G65G20G6FG6DG20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G2EG20G42G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20G6CGE4G67G67G65G72G20G68GE4G72 G73G74G6FG72G20G76G69G6BG74G20G76G69G64G20G64G65G6EG20G61G6CG6CG6DGE4G6EG6EG61G20G75G74G67GE5G6EG67G73G70G75G6EG6BG74G65G6EG20G61G74G74 G76G61G72G6AG65G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G20 G68G61G72G20 G72GE4G74G74G20 G61G74G74G20 G75G74G66G6FG72G6DG61 G64G65G6EG20G65G67G6EG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G70G72G6FG64G75G6BG74G65G6EG2EG20G45G6AG20G68G65G6CG6CG65G72G20G75G74G2D G67GF6G72G20G65G6EG6CG69G67G74G20G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG73G20G6DG65G6EG69G6EG67G20G6BG6FG6EG74G72G61G68G65G72G69G6EG67G73G2D G70G6CG69G6BG74G65G6EG20G69G20G6BG6FG6DG62G69G6EG61G74G69G6FG6EG20G6DG65G64G20G72G65G67G6CG65G72G6EG61G20G6FG6DG20G69G6EG74G65G2D G67G72G69G74G65G74G73G73G6BG79G64G64G20G69G20G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G73G6CG61G67G65G6EG20G65G74G74G20G68G69G6EG64G65G72 G6DG6FG74G20G64G65G6EG20G76G69G6CG6CG6BG6FG72G73G6BG6FG6EG73G74G72G75G6BG74G69G6FG6EG20G73G6FG6DG20G62G72G61G6EG73G63G68G65G6E G61G6CG6CG74G73GE5G20 G62G65G73G6CG75G74G61G74G20 G73G69G67G20 G66GF6G72G2EG20 G44G65G74G20 G66GF6G72G74G6AGE4G6EG61G72G20 G68GE4G72G20 G61G74G74 G70G65G6BG61G73G20 G70GE5G20 G61G74G74G20 G64G65G6EG20 G67G72G75G6EG64G6CGE4G67G67G61G6EG64G65G20 G72GE4G74G74G65G6EG20 G74G69G6CG6C G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 G67G65G6EG6FG6DG20 G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G61G76G20 G6FG6CG69G6BG61 G73G6CG61G67G20 G69G6EG74G65G20 G61G6EG73G65G73G20 G68G69G6EG64G72G61G20 G61G74G74G20 G6DG61G6EG20 G6DG6FG74G20 G64G65G6EG20 G73G6FG6D GF6G6EG73G6BG61G72G20 G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20 G6BG72GE4G76G65G72G20 G61G74G74G20 G68G61G6EG20 G65G6CG6CG65G72G20 G68G6FG6E G6CGE4G6DG6EG61G72G20G65G6EG20G64G65G6CG20G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20G6FG6DG20G73G69G67G20G73G6AGE4G6CG76G20G96G20G6CGE4G6DG6EG61G73 G69G6EG74G65G20G75G70G70G67G69G66G74G65G72G6EG61G20G6BG61G6EG20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20G75G74G65G62G6CG69G2EG20G52GE4G74G74G65G6E G74G69G6CG6CG20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20G66G72GE5G6EG20G73G6FG63G69G61G6CG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G65G6EG20GE4G72G20G61G6CG6CG74G73GE5 G66GF6G72G65G6EG61G64G20G6DG65G64G20G6BG72G61G76G20G70GE5G20G65G74G74G20G65G66G74G65G72G67G69G76G61G6EG64G65G20G61G76G20G69G6EG74G65G2D G67G72G69G74G65G74G73G73G6BG79G64G64G65G74G20G69G20G76G69G73G73G74G20G61G76G73G65G65G6EG64G65G2E Närmare om registret Omfattning G53G6AGE4G6CG76G66G61G6CG6CG65G74G20G6BG72GE4G76G73G20G62G65G74G79G64G61G6EG64G65G20G70G72G61G6BG74G69G73G6BG61G20G69G6EG73G61G74G73G65G72 G66GF6G72G20G61G74G74G20G6DG61G6EG20G73G6BG61G20G6BG75G6EG6EG61G20G66GE5G20G74G69G6CG6CG20G73G74GE5G6EG64G20G65G74G74G20G62G72G61G6EG73G63G68G2D G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG74G20 G72G65G67G69G73G74G65G72G2EG20 G44G65G74G20 G67GF6G72G20 G61G74G74G20 G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20 G96 G6DG65G64G20G73G74G61G72G74G20G75G6EG64G65G72G20G68GF6G73G74G65G6EG20G32G30G30G30G20G6FG63G68G20G6DG65G64G20G53G76G65G72G69G2D G67G65G73G20 G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G66GF6G72G62G75G6EG64G20 G73G6FG6DG20 G70G65G72G73G6FG6EG75G70G70G67G69G66G74G2D G73G61G6EG73G76G61G72G69G67G20 G96G20 G62G79G67G67G73G20 G75G70G70G20 G73G75G63G63G65G73G73G69G76G74G2EG20 G52G65G67G69G73G74G72G65G74 G6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G74G74G20G6BG75G6EG6EG61G20G75G74G6EG79G74G74G6AG61G73G20G69G20G6EG79G61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72 G6FG63G68G20G69G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G61G72G20G73G6FG6DG20G66GF6G72G6EG79G61G74G73G2CG20G75G6EG64G65G72G20G66GF6G72G75G74G2D G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G20G61G74G74G20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20G72G65G64G6FG76G69G73G61G74G73G20G69G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G76G69G6CG6CG6BG6FG72G65G6EG2E G49G6EG6CG65G64G6EG69G6EG67G73G76G69G73G20G6BG6FG6EG63G65G6EG74G72G65G72G61G73G20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20G74G69G6CG6CG20G62G6CGA0G61 G68G65G6DG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2CG20 G76G69G6CG6CG61G2FG68G65G6DG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2CG20 G66G72G69G74G69G64G73G2D G68G75G73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2CG20G62GE5G74G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G6FG63G68G20G72G65G73G65G66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G20G6FG63G68G20G62G6CG20G61G20G6DG6FG6DG65G6EG74G65G6EG20G62G72G61G6EG64G20G6FG63G68G20G73G74GF6G6CG64G2CG20G61G6CG6CG74 G69G6EG6FG6DG20 G76G69G73G73G61G20 G73G74GF6G72G72G65G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G2EG20 G54G61G6EG6BG65G6E GE4G72G20G64G6FG63G6BG20G61G74G74G20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20G72G65G6CG61G74G69G76G74G20G73G6EG61G72G74G20G73G6BG61G20G66GE5G6EG67G61G20G69G6E GE4G76G65G6EG20 G61G6EG6EG61G74G20 G73G6CG61G67G20 G61G76G20 G73G6BG61G64G65G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G6CG69G6BG73G6FG6D G70G65G72G73G6FG6EG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G20 G28G6CG69G76G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2CG20 G73G6AG75G6BG66GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G20G6FG63G68G20G6FG6CG79G63G6BG73G66G61G6CG6CG73G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G29G20GE4G76G65G6EG73G6FG6DG20G66G6CG65G72G61 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G2E G52G65G67G69G73G74G72G65G74G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G69G6EG74G65G20G61G74G74G20G68G61G20G6EGE5G67G6FG6EG20G94G72G65G74G72G6FG2D G61G6BG74G69G76G20G76G65G72G6BG61G6EG94G20G96G20G65G6EG64G61G73G74G20G73G6BG61G64G6FG72G20G73G6FG6DG20G61G6EG6DGE4G6CG73G20G74G69G6CG6C G72G65G73G70G65G6BG74G69G76G65G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G20 G65G66G74G65G72G20 G64G65G74G20 G61G74G74G20 G72G65G2D G67G69G73G74G72G65G74G20G73G74G61G72G74G61G74G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G74G74G20G6CGE4G67G67G61G73G20G69G6EG20G69G20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G2E G52G65G67G69G73G74G72G65G74G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G74G74G20G76G61G72G61G20GF6G70G70G65G74G20G66GF6G72G20G75G70G70G67G69G66G2D G31G32G32 G74G65G72G20 G73G6FG6DG20 G68GE4G6EG66GF6G72G20 G73G69G67G20 G74G69G6CG6CG20 G73GE5G76GE4G6CG20 G69G6EG64G69G76G69G64G75G65G6CG6CG20 G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G20G73G6FG6DG20G6BG6FG6CG6CG65G6BG74G69G76G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2E Registrerade uppgifter G44G65G74G20G6BG61G6EG20G73GE4G67G61G73G20G61G74G74G20G6AG75G20G6DG65G72G61G20G64G65G74G61G6CG6AG65G72G61G74G20G65G74G74G20G72G65G67G69G73G74G65G72 GE4G72G2CG20 G64G65G73G74G6FG20 G76GE4G72G64G65G66G75G6CG6CG61G72G65G20 GE4G72G20 G64G65G74G20 G73G6FG6DG20 G65G74G74G20 G73G74GF6G64G20 G69 G73G6BG61G64G65G72G65G67G6CG65G72G69G6EG67G65G6EG2EG20 G45G66G74G65G72G20 G6EGE4G72G6DG61G72G65G20 GF6G76G65G72G76GE4G67G61G6EG2D G64G65G6EG2CG20G64GE4G72G20G6AG75G73G74G20G69G6EG74G65G67G72G69G74G65G74G73G61G73G70G65G6BG74G65G72G6EG61G20G76GE4G67G74G20G74G75G6EG67G74G2C G6BG6FG6DG20G6DG61G6EG20G64G6FG63G6BG20G66G72G61G6DG20G74G69G6CG6CG20G61G74G74G20G64G65G74G20G62GF6G72G20G72GE4G63G6BG61G20G6DG65G64 G65G74G74G20G62G65G67G72GE4G6EG73G61G74G20G61G6EG74G61G6CG20G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20G69G20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G2E G44G65G20G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20G73G6FG6DG20G73GE5G6CG65G64G65G73G20G76G61G6CG74G73G20GE4G72G20G66GF6G6CG6AG61G6EG64G65G3A G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G65G20 G28G65G6CG6CG65G72G20 G73G6BG61G64G65G6CG69G64G61G6EG64G65G20 G76G69G64 G67G72G75G70G70G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G29G20 G6DG65G64G20 G70G65G72G73G6FG6EG2DG20 G72G65G73G70G65G6BG74G69G76G65 G6FG72G67G61G6EG69G73G61G74G69G6FG6EG73G6EG75G6DG6DG65G72G2CG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G2C G62G72G61G6EG73G63G68G2FG73G6BG61G64G65G61G72G74G20G28G74GA0G65G78G20G68G65G6DG66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G2FG62G72G61G6EG64G29G2C G73G6BG61G64G65G64G61G74G75G6DG2CG20G73G6BG61G64G65G6EG75G6DG6DG65G72G20G73G61G6DG74G20G68G61G6EG64G6CGE4G67G67G61G72G65 G69G20G62G65G72GF6G72G74G20G62G6FG6CG61G67G2E G4EG79G73G73G6EGE4G6DG6EG64G61G20G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20G68G61G72G20G61G6EG73G65G74G74G73G20G74G69G6CG6CG72GE4G63G6BG2D G6CG69G67G61G20 G66GF6G72G20 G61G74G74G20 G65G74G74G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G20 G73G6EG61G62G62G74G20 G73G6BG61 G6BG75G6EG6EG61G20G74G61G20G73G74GE4G6CG6CG6EG69G6EG67G20G74G69G6CG6CG20G6FG6DG20G65G6EG20G66GF6G72G64G6AG75G70G61G64G20G61G6EG61G6CG79G73 G61G76G20 G65G6EG20 G61G6EG6DGE4G6CG64G20 G73G6BG61G64G61G20 G62GF6G72G20 G67GF6G72G61G73G20 G65G6CG6CG65G72G20 G6FG6DG20 G64G65G74 G66G69G6EG6EG73G20 G66GF6G72G75G74G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G61G72G20 G66GF6G72G20 G65G6EG20 G6FG6DG65G64G65G6CG62G61G72G20 G75G74G62G65G2D G74G61G6CG6EG69G6EG67G2EG20 G4DG65G64G20 G74G61G6EG6BG65G20 G70GE5G20 G64G65G74G20 G62G65G67G72GE4G6EG73G61G64G65G20 G69G6EG6EG65G2D G68GE5G6CG6CG65G74G20G69G20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20G6FG63G68G20G64G65G6EG20G73G74G61G72G6BG61G20G6BG6FG70G70G6CG69G6EG67G20G6AG75G73G74 G74G69G6CG6CG20G74G69G64G69G67G61G72G65G20G61G6EG6DGE4G6CG64G61G20G73G6BG61G64G6FG72G20GE4G72G20G64G65G74G20G6EG61G74G75G72G6CG69G67G74G20G61G74G74 G62G65G74G65G63G6BG6EG61G20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20G73G6FG6DG20G65G74G74G20G73G6BG61G64G65G61G6EG6DGE4G6CG6EG69G6EG67G73G2D G72G65G67G69G73G74G65G72G2E Registret – i praktiken G52G65G67G69G73G74G72G65G74G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G74G74G20G76G61G72G61G20G75G70G70G62G79G67G67G74G20G73GE5G20G61G74G74G20G6EGE4G72 G65G6EG20G73G6BG61G64G61G20G72G65G67G69G73G74G72G65G72G61G73G20G69G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G74G73G20G65G67G6EG61 G73G6BG61G64G65G73G79G73G74G65G6DG2CG20 G73GE4G6EG64G73G20 G76G69G73G73G61G20 G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20 G74G69G6CG6CG20 G64G65G74 G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG6DG61G20 G72G65G67G69G73G74G72G65G74G2EG20 G4FG6DG20 G6EGE5G67G72G61G20 G74G69G64G69G67G61G72G65 G61G6EG6DGE4G6CG6EG69G6EG67G61G72G20 G66G69G6EG6EG73G20 G69G20 G64G65G74G74G61G20 G72G65G67G69G73G74G65G72G20 G70GE5G20 G66GF6G72G2D G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G65G6EG20 G73GE4G6EG64G73G20 G64G65G73G73G61G20 G6FG6DG67GE5G65G6EG64G65G20 G66G72GE5G6E G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20 G74G69G6CG6CG20 G64G65G74G20 G62G6FG6CG61G67G20 G73G6FG6DG20 G73G65G6EG61G73G74G20 G72G61G70G70G6FG72G2D G74G65G72G61G64G65G20 G65G6EG20 G73G6BG61G64G61G2EG20 G44GE4G72G20 G6CG61G67G72G61G73G20 G75G70G70G67G69G66G74G65G72G6EG61G20 G69G20 G65G6E G6CG6FG6BG61G6CG20G64G61G74G61G62G61G73G20G75G6EG64G65G72G20G68GF6G67G73G74G20G31G38G30G20G64G61G67G61G72G2EG20G55G74G69G66G72GE5G6E G65G67G6EG61G20 G75G70G70G67G69G66G74G65G72G20 G68G6FG73G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G65G74G20 G6FG63G68 G69G6EG66G6FG72G6DG61G74G69G6FG6EG65G6EG20 G66G72GE5G6EG20 G64G65G74G20 G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG6DG61G20 G72G65G67G69G73G74G2D G72G65G74G20G62G65G64GF6G6DG65G72G20G68G61G6EG64G6CGE4G67G67G61G72G65G6EG20G6FG6DG20G64G65G74G20G66G69G6EG6EG73G20G6EGE5G67G72G61 G68G69G6EG64G65G72G20G66GF6G72G20G61G74G74G20G62G65G74G61G6CG61G20G75G74G20G65G72G73GE4G74G74G6EG69G6EG67G2E G49G20G76G61G72G6AG65G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G6FG6CG61G67G20G6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G74G74G20G6BG72GE4G76G61G73 G73GE4G72G73G6BG69G6CG64G20G62G65G68GF6G72G69G67G68G65G74G20G66GF6G72G20G61G74G74G20G72G65G67G69G73G74G72G65G72G61G20G65G6EG20G73G6BG61G64G61 G69G20G64G65G74G20G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG6DG61G20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20G96G20G6FG63G68G20G64GE4G72G6DG65G64G20G66GF6G72 G61G74G74G20G66GE5G20G74G61G20G64G65G6CG20G61G76G20G69G6EG6EG65G68GE5G6CG6CG65G74G20G69G20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G2E G55G70G70G67G69G66G74G65G72G6EG61G20 G69G20 G64G65G74G20 G67G65G6DG65G6EG73G61G6DG6DG61G20 G72G65G67G69G73G74G72G65G74 G6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G74G74G20G62G65G76G61G72G61G73G20G75G6EG64G65G72G20G73G61G6DG6DG61G6EG6CG61G67G74G20G74G69G6FG20GE5G72G2E G46GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G74G61G67G61G72G65G6EG20G68G61G72G20G72GE4G74G74G20G61G74G74G20G66GE5G20G65G6EG20G75G74G73G6BG72G69G66G74 G61G76G20 G76G61G64G20 G73G6FG6DG20 G65G76G65G6EG74G75G65G6CG6CG74G20 G73G74GE5G72G20 G6FG6DG20 G68G6FG6EG6FG6DG20 G65G6CG6CG65G72 G68G65G6EG6EG65G20G69G20G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20G96G20G73GE5G64G61G6EG20G75G74G73G6BG72G69G66G74G20G6BG61G6EG20G65G72G68GE5G6CG6CG61G73 G67G72G61G74G69G73G20G65G6EG20G67GE5G6EG67G20G70G65G72G20GE5G72G2E Deltagande bolag G53G6BG61G64G65G61G6EG6DGE4G6CG6EG69G6EG67G73G72G65G67G69G73G74G72G65G74G20G62G6CG69G72G20G66G72G69G76G69G6CG6CG69G67G74G20G70GE5G20G64G65G74 G73GE4G74G74G65G74G20G61G74G74G20G76G61G72G6AG65G20G62G6FG6CG61G67G20G61G76G67GF6G72G20G70GE5G20G65G67G65G6EG20G68G61G6EG64G20G6FG6D G6DG61G6EG20G73G6BG61G20G6DG65G64G76G65G72G6BG61G20G65G6CG6CG65G72G20G69G6EG74G65G2EG20G52GE4G74G74G65G6EG20G61G74G74G20G64G65G6CG74G61 G6BG6FG6DG6DG65G72G20G64G6FG63G6BG20G61G74G74G20G76G61G72G61G20G6CGE5G6EG67G74G67GE5G65G6EG64G65G2EG20G52G65G67G69G73G74G72G65G74 G6BG6FG6DG6DG65G72G20G61G74G74G20G76G61G72G61G20G74G69G6CG6CG67GE4G6EG67G6CG69G67G74G20G66GF6G72G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G62G6FG6CG61G67G20G73G6FG6DG20G68G61G72G20G74G69G6CG6CG73G74GE5G6EG64G20G61G74G74G20G64G72G69G76G61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G72GF6G72G65G6CG73G65G20 G65G6EG6CG69G67G74G20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G72GF6G72G65G6CG73G65G6CG61G67G65G6EG20 G69G20 G53G76G65G2D G72G69G67G65G20G6FG63G68G20G65G6EG6CG69G67G74G20G6CG61G67G65G6EG20G6FG6DG20G75G74G6CGE4G6EG64G73G6BG61G20G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G2D G67G69G76G61G72G65G73G20G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G20G69G20G53G76G65G72G69G67G65G20G6CG69G6BG73G6FG6DG20G66GF6G72G20G45G45G53G2D G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G67G69G76G61G72G65G2CG20G73G6FG6DG20G65G6EG6CG69G67G74G20G73G61G6DG6DG61G20G6CG61G67G20G68G61G72 G72GE4G74G74G20 G61G74G74G20 G64G72G69G76G61G20 G76G65G72G6BG73G61G6DG68G65G74G20 G69G20 G53G76G65G72G69G67G65G20 G66G72GE5G6EG20 G65G6E G73G65G6BG75G6EG64GE4G72G65G74G61G62G6CG65G72G69G6EG67G2E Andra åtgärder G45G74G74G20 G73G6BG61G64G65G61G6EG6DGE4G6CG6EG69G6EG67G73G72G65G67G69G73G74G65G72G20 G69G6EG6EG65G62GE4G72G20 G73G6AGE4G6CG76G2D G66G61G6CG6CG65G74G20G69G6EG74G65G20G64G65G6EG20G73G6CG75G74G6CG69G67G61G20G6CGF6G73G6EG69G6EG67G65G6EG20G70GE5G20G62G65G64G72GE4G67G65G72G69G2D G70G72G6FG62G6CG65G6DG65G6EG2EG20G56G69G64G20G73G69G64G61G6EG20G61G76G20G76G61G64G20G73G6FG6DG20G69G6EG6CG65G64G6EG69G6EG67G73G2D G76G69G73G20 G62G65G73G6BG72G69G76G69G74G73G20 G6DGE5G73G74G65G20 G64G65G74G20 G74G69G6CG6CG20 G65G74G74G20 G73G61G6DG61G72G62G65G74G65 G6DG65G6CG6CG61G6EG20 G66GF6G72G73GE4G6BG72G69G6EG67G73G62G72G61G6EG73G63G68G65G6EG20 G69G20 G6FG6CG69G6BG61G20 G6CGE4G6EG64G65G72G2E G44G65G74G20G6BG61G6EG20G67GE4G6CG6CG61G20G61G6CG6CG6DGE4G6EG74G20G65G72G66G61G72G65G6EG68G65G74G73G75G74G62G79G74G65G20G69G20G66G72GE5G67G61 G6FG6DG20 G75G74G76G65G63G6BG6CG69G6EG67G73G74G65G6EG64G65G6EG73G65G72G20 G6FG63G68G20 G61G72G62G65G74G73G6DG65G74G6FG64G65G72 G6DG65G6EG20 G6FG63G6BG73GE5G20 G65G6EG20 G64G65G6CG20 G6FG70G65G72G61G74G69G76G74G20 G73G61G6DG61G72G62G65G74G65G2EG20 G45G74G74 G75G74G74G72G79G63G6BG20G66GF6G72G20G64G65G6EG6EG61G20G73G79G6EG20GE4G72G20G72G61G70G70G6FG72G74G65G6EG20G94G46GF6G72G73GE4G6BG2D G72G69G6EG67G73G73G76G69G6EG64G65G6CG20G69G20G4EG6FG72G64G65G6EG94G2CG20G73G6FG6DG20G74G6FG67G73G20G66G72G61G6DG20G75G6EG64G65G72 G31G39G39G39G20 G69G20 G73G61G6DG61G72G62G65G74G65G20 G6DG65G6CG6CG61G6EG20G44G61G6EG6DG61G72G6BG2CG20 G46G69G6EG6CG61G6EG64G2C G4EG6FG72G67G65G2CG20G49G73G6CG61G6EG64G20G6FG63G68G20G53G76G65G72G69G67G65G2EG20G52G61G70G70G6FG72G74G65G6EG20G62G65G6CG79G73G65G72 G73G69G74G75G61G74G69G6FG6EG65G6EG20G69G20G64G65G20G6FG6CG69G6BG61G20G6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G2CG20G6DG65G6EG20G6FG63G6BG73GE5G20G76G61G64 G73G6FG6DG20G62GF6G72G20G67GF6G72G61G73G20G66G72G61G6DGF6G76G65G72G20G69G20G76G61G72G6AG65G20G6CG61G6EG64G20G6CG69G6BG73G6FG6DG20G69 G66G6FG72G74G73G61G74G74G20 G73G61G6DG61G72G62G65G74G65G20 G6DG65G6CG6CG61G6EG20 G6CGE4G6EG64G65G72G6EG61G2E