Återförsäkringsbranschens verktyg

Article author: Åke Björksäter
Position: f.d. Återförsäkringschef
E-mail: ake.bjorksater@telia.com
About:

Åke Björksäter har under många år varit verksam inom sjöförsäkring och
återförsäkring. Han är numera pensionär.


Edition:
2, 2013
Language: Swedish
Category:

Denna artikel beskriver branschens grundverktyg såsom typer och former av återförsäkringskontrakt.

 

Här följer något om vad artikeln bl.a. täcker:

 

De sakskador som normalt täcks under ett återförsäkringsavtal kan delas in i tre olika kategorier:
- Skador på enskilda objekt - t.ex. brand- och maskinskador i industririsker
- Alla skador vid en och samma händelse - t.ex. storm- och översvämningsskador
- Alla skador under viss tid - t.ex. skydd för resultatet av en definierad portfölj av försäkringar

 

 

I återförsäkringssammanhang talar man om tre typer av återförsäkring:

 

1.    Fakultativ återförsäkring/ingen av parterna bunden av avtal

 

2.    Obligatorisk återförsäkring

 

3.    Fakultativ/Obligatorisk återförsäkring

 

Det finns två former av återförsäkring
•    Proportionell återförsäkring
•    Icke proportionell återförsäkring

 

 

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.