Alternative tvisteløsninger i forsikringssaker

Article author: Patrik Linsbauer
Position: Skadekonsulent
E-mail: Patrik.Linsbauer@dnb.no
Organization: DNB Skadeforsikring
Edition:
2, 2014
Language: Norwegian
Category:

 

Artikkelen er et bearbeidet utdrag fra studien ”Vei og rett i utlandet – skylddiskusjon, erstatningsutmåling og tvisteløsning etter bilkollisjoner i Europa”, som Patrik Linsbauer, Tryg Forsikring leverte til Den norske forsikringsforeningen i juni 2013. Artikkelen er den andre i en planlagt rekke av tre, og den bygger hovedsakelig på studiens kapittel 6, ”Alternative tvisteløsninger”.


I sin artikkel presenterer forfatteren de forskjellige metodene for å løse tvister utenrettslig. Han foreslår nordiske avtaler for løsning av skylddiskusjon i trafikksaker med utenlandsk part, og han er også innom klagemuligheter som skadelidte har mot sin motparts forsikringsselskap.


Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf).