Alternative tvisteløsninger i forsikringssaker

 

Artikkelen er et bearbeidet utdrag fra studien ”Vei og rett i utlandet – skylddiskusjon, erstatningsutmåling og tvisteløsning etter bilkollisjoner i Europa”, som Patrik Linsbauer, Tryg Forsikring leverte til Den norske forsikringsforeningen i juni 2013. Artikkelen er den andre i en planlagt rekke av tre, og den bygger hovedsakelig på studiens kapittel 6, ”Alternative tvisteløsninger”.


I sin artikkel presenterer forfatteren de forskjellige metodene for å løse tvister utenrettslig. Han foreslår nordiske avtaler for løsning av skylddiskusjon i trafikksaker med utenlandsk part, og han er også innom klagemuligheter som skadelidte har mot sin motparts forsikringsselskap.


Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf).