AKTUELL LITTERATUR - Nyutkomna böcker

73 AKTUELL LITTERATUR Nyutkomna böcker: Institutionerna, tillväxten och välståndet är Douglass C. Norths senaste bok. I den utvid- gar och fördjupar han sin teori om institutio- nernas roll i ekonomin. Institutionerna är en del av vårt historiska arv, ett band bakåt. De utgör spelreglerna för samarbetet mellan människor. Det handlar då inte bara om det formella regel- verket som äganderätter, näringsfrihet, bank- system och grundlag, utan också om det infor- mella regelsystemet, människors normer och sedvänjor. Institutionernas stabilitet, dvs. förutsägbar- heten, är en central egenskap, hävdar North. Institutionerna, tillväxten och välståndet av Douglass C. North Goda institutioner fångar upp vinsterna av t.ex. handel och produktion. Men inte alla institutioner skapar tillväxt och utveckling. North förklarar utvecklingen av de institutio- nella ramar som leder till ekonomisk stagnation och nedgång, men framför allt beskriver han de framgångsrika institutionerna. Douglass C. North är professor vid Wash- ington University, St Louis. 1993 tilldelades han Nobelpriset i ekonomi. Boken innehåller 224 sidor. Förlag: SNS Förlag Vad är försäkring? av Henrik Dawidson, Anders Kleverman, Kerstin Lööf, Ulf Redemo och Lars Runwall Vad är försäkring? är en introduktion till för- säkring. Boken beskriver hur försäkringsrö- relsen vuxit fram från ett historiskt idéper- spektiv till dagens specialiserade former för olika behov. Den tar upp olika försäkringslös- ningar, försäkringsbolagets ekonomi och hur det är att arbeta i ett försäkringsbolag. För den som vill skaffa sig grundkännedom om försäkringsbranschen och dess vanligaste produkter utgör Vad är försäkring? en intro- duktion. Boken innehåller 115 sidor. Förlag: IFU 74 AKTUELL LITTERATUR Achieving Service Productivity Lessons from the Best in the World Ed. Erik Hörnell & Per Hjelm in association with Linsey Caton Achieving Service Productivity är baserad på en studie med titeln Best in Services, som utförts av Ingenjörsvetenskapsakademien i Sverige. Syftet med studien var att försöka förklara vilka faktorer som har positiva effekter på produktiviteten i företag i olika typer av tjänsteföretag. Boken ger exempel på hur några världs- ledande företag möter konkurrensen. Den täck- er ett brett område av tjänsteföretag, från ban- ker och försäkringsbolag till skolor, sjukhus och varuhus. Boken innehåller bland annat studier om Banc One, S-E-Banken, Credit Su- isse, Woolworths samt om Trygg-Hansa och Home Insurance. Boken innehåller 292 sidor. Förlag: Pitman Publishing

AttachmentSize
18.31 KB