Veterinärvårdens konsolidering ger konsekvenser för försäkringsbranschen

Artikelförfattare: Pekka Olson
Position: Chef Veterinära strategier
Organization: Agria
Utgåva:
4, 2013
Språk: Svenska
Kategori:

– Sverige har alltid haft en väl fungerande veterinärvård. Ja, jag vågar sticka ut hakan och påstå att vi nog har den bästa i världen. Vi har haft – och har – många välutrustade sjukhus och kliniker. Ett stort antal av dem har varit privatägda och stiftelsedrivna, många av sjukhusen drivna non-profit, säger Pekka Olson, chef för Veterinära strategier på Agria, i den här intervjun.

 

Pekka Olson berättar i artikeln om utvecklingen av veterinärvården i Sverige och hur den konsoliderats under loppet av bara två år. I dagsläget svarar Djursjukhusgruppen och Evidensia för ca hälften av smådjurssjukvården. Förutom Vetteris, svarar oberoende sjukhus och kliniker för den andra hälften.

 

Vad får det här då för konsekvenser för försäkringsbranschen?

 

– På den positiva sidan kan nämnas att det är bra för branschen med en tydlig ägarbild inom veterinärvården. Konsolideringen kan också gynna den vetenskapliga utvecklingen, liksom att det blir lättare att upprätthålla en hög kompetens. Och självklart kan stordriftsfördelarna leda till lägre kostnader.

 

Men Pekka Olson sticker inte under stol med att det kan bli negativa konsekvenser. Det finns en risk att prisnivån kan komma att öka och det gäller inte bara i de större koncernerna..

 

Hela artikel återfinns nedan, som pdf-fil