Statsskuldskrisen och de svenska livbolagen

 

Vid ett medlemsmöte som Svenska Försäkringsföreningen nyligen arrangerade, presenterade Finansinspektionens (FI) chef Martin Andersson den riskrapport som inspektionen hade levererat under hösten.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.