Sök artikel

Sökningen gav 55 träffar, visar 1 - 10

Kommentarer till Bill Dufwas förslag om en nordisk skadeståndslag

Utgåva: 4 / 2007 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Bertil Bengtsson

Bill Dufwas båda artiklar ”Upprop! För en mer konkurrensduglig nordisk skadeståndsrätt i den europeiska smältdegeln” (NFT 2/2007) och ”En nordisk skadeståndslag?” (NFT 3/2007) har föranlett en rad kommentarer som visar att ämnet är angeläget att diskutera. Här presenteras inlägg från Bertil Bengtsson, Ulf Bernitz, Mårten Schultz, Jessika van der Sluijs, Erland Strömbäck och Staffan Vängby. De frågor som Bill Dufwa behandlat kommer att leva vidare och troligen bli alltmer trängande. Det är därför viktigt att debatten fortsätter. Nya inlägg välkomnas av NFT.

FUTURA – for kvinner i finans

Utgåva: 4 / 2007 | Kategori: Övrigt | Författare: Anne Grethe Solberg

Flere bedrifter og organisasjoner i norsk finansnæring har som mål å dra økt nytte av samspill mellom kvinner og menn. Programmet FUTURA er et tiltak for å få dette til. Satsningen er et samarbeid mellom Sparebankforeningen, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansforbundet (fagforening i bank, forsikring og finans) og Finansnæringens Arbeidsgiver-forening.

Berättelsen om Stella och andra myter om amerikansk skadeståndsrätt

Utgåva: 4 / 2007 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsrätt | Författare: Mårten Schultz

Den “amerikanska” skadeståndsrätten har blivit ett begrepp. Det är en etikett på en skenande rättsutveckling, på något rättskulturellt ruttet. Många, även jurister väl insatta i skadeståndsrätt, ger uttryck för uppfattningen att skadeståndsrätten i USA är ett i det närmaste groteskt rättsområde. Ibland ses den därtill närmast som en farsot. Det talas således då och då om en “amerikanisering” av den skandinaviska skadeståndsrätten, vilket undantagslöst betraktas som en negativ utveckling mot “mer-skadestånd-för-fler-saker”. Av flera nya undersökningar får man dock en motbild. Det finns inte något särskilt sjukt med “amerikansk” skadeståndsrätt. I alla fall finns det inte något mer sjukt med den “amerikanska” skadeståndsrätten än med den svenska, tyska eller spanska. Och farhågorna om en amerikaniserad skadeståndsrätt känns mot bakgrund av dessa undersökningar som ett slags juridisk orientalism, en svepande etnisk generalisering baserad på fördomar.

Lean og Legal Risk Management

Utgåva: 4 / 2007 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Jon Iversen, Marianne Edler von Eyben

Risikostyring og procesoptimering er kommet på agendaen i forsikringsselskaberne. Mange juridiske afdelinger er derfor begyndt at arbejde systematisk med legal risk management, som beskrevet nedenfor. Men det er ikke blot i relation til risikostyring, at juridiske afdelinger kan hente inspiration fra de initiativer, der er igangsat i andre af virksomhedens afdelinger. Et andet styringsværktøj er Lean. Denne artikel indledes med en kort beskrivelse af legal risk management og Lean, hvorefter den forsøger at give et bud på, hvorledes en juridisk afdeling med fordel kan arbejde med Lean og de principper og værktøjer, der er knyttet hertil.

Where to look for the best returns

Utgåva: 4 / 2007 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, EU och internationell försäkring | Författare: Åsa Norrie, Christopher Nichols

I’m often asked what markets or asset classes offer the ‘best’ investment opportunities for generating returns for pension schemes. While it’s easy enough to discuss our research-driven house view of different asset classes and their likelihood of generating positive relative returns in the shortto-medium term, the question, and indeed the answer, is of little actual relevance to pension schemes in the longer term. My pragmatic answer Åsa Norrie to the question, “what is the best source ofinvestment returns for pension schemes?” would be, “wherever you can find them.”

Kommentarer till Bill Dufwas förslag om en nordisk skadeståndslag

Utgåva: 4 / 2007 | Kategori: Övrigt | Författare: Bertil Bengtsson et al.

Bill Dufwas båda artiklar ”Upprop! För en mer konkurrensduglig nordisk skadeståndsrätt i den europeiska smältdegeln” (NFT 2/2007) och ”En nordisk skadeståndslag?” (NFT 3/2007) har föranlett en rad kommentarer som visar att ämnet är angeläget att diskutera. Här presenteras inlägg från Bertil Bengtsson, Ulf Bernitz, Mårten Schultz, Jessika van der Sluijs, Erland Strömbäck och Staffan Vängby. De frågor som Bill Dufwa behandlat kommer att leva vidare och troligen bli alltmer trängande. Det är därför viktigt att debatten fortsätter. Nya inlägg välkomnas av NFT.

Finansportalen.no

Utgåva: 4 / 2007 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Mia Ebeltoft

Barne- og likestillingsdepartementet har gitt Forbrukerrådet i oppdrag å lede arbeidet med å etablere en finansportal, en internettportal som skal gjøre det enklere for forbruker å orientere seg i markedet for bank-, forsikrings- og spareprodukter. Navnet blir trolig finansportalen.no og målet er oppstart allerede januar 2008.

Asymmetrisk information vid försäkring av hälsorisker?

Utgåva: 4 / 2007 | Kategori: Försäkringsmedicin, Försäkringsteknik | Författare: Erik Grönqvist

Vårt behov av vård präglas i stor utsträckning av osäkerhet; med en viss sannolikhet drabbas vi av ett hälsotillstånd som kräver kostsamma insatser, och för att minska denna oönskade riskexponering behövs någon form av försäkringsskydd. Risken för att drabbas av ohälsa bestäms dels av yttre faktorer som kan skilja sig åt mellan olika individer men beror också på faktorer som individer själva kan påverka genom sitt beteende. Om en försäkringsgivare kan observera individers risk, kan alla erbjudas ett effektivt försäkringsskydd, som täcker all oönskad risk och samtidigt ger incitament till ett optimalt preventivt beteende. Detta gäller däremot inte om försäkringstagaren har ett informationsövertag.

Sidor