Sök artikel

Sökningen gav 939 träffar, visar 811 - 820

Lätta skallskador – en svår skadetyp

Utgåva: 3 / 1997 | Kategori: Försäkringsmedicin | Författare: Erland Strömbäck

Till de komplicerade och mest svårbedömda skadorna i trafiken och i andra olyckssituationer hör paradoxalt nog lätta skallskador. Hjärnan är en ytterst känslig organism som kan ta allvarlig skada även av ett lättare trauma. Konsekvenserna för individen själv och för hans omgivning kan bli ödesdigra.

Dimensions and insurability of business risks

Utgåva: 3 / 1997 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsteknik | Författare: Arto Suominen, Janne Engblom

The risks of small and mediumsized enterprises constitute complex layers of problems, which take in the whole business network. Enterprise risks have traditionally been divided into business and accident risks. Business risks comprise a problematic risk group, because recognising and in particular evaluating them is difficult. In addition, e.g. products offered by insurance companies for managing them are rare.

Strategier för pensionsförsäkringar – tre fallstudier av Skandia, Trygg-Hansa och Wasa

Utgåva: 3 / 1997 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Liv- och pensionsförsäkring, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Biljana Bozic, Lovisa Carlsson

Från att ursprungligen ha varit de enda försäljarna av privata pensionsförsäkringar har försäkringsbolagen märkt av stora förändringar i branschstrukturen. Banker och utländska aktörer har tillåtits att ge sig in och konkurrera om de svenska kunderna. Marknadsvillkoren för pensionsförsäkringar har dessutom förändrats. Bl.a. har kundens förmånliga avdragsmöjligheter kraftigt reducerats i samband med skattereformen vid årsskiftet 1990/91. Hur har försäkringsbolagen förändrat sina strategier för att bemöta dessa förändrade förutsättningar?

Ny rättshjälpslag och försäkring

Utgåva: 2 / 1997 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Maria Sandberg

Statens besparingsiver har nu fått genomslag även på rättshjälpens område. Den nya lagen, SFS 1996:1619 – Rättshjälpslag, innebär bl.a. att rättshjälpen görs subsidiär till rättsskyddsförsäkringarna.1 Lagen kommer att träda i kraft den 1 december 1997 och ersätter nuvarande rättshjälpslag SFS 1972:429 (RHL).

Skadeförsäkring: Samspel riskkontroll – finansiering

Utgåva: 2 / 1997 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsteknik | Författare: Rolf Brink

Varje företag lever i sin miljö och med sina förutsättningar. Vad som gäller i det ena företaget behöver inte gälla i ett annat. Vad gäller risk kan den tacklas på olika sätt: (1) Riskkontroll för att reducera skadorna på egendom, person och ansvar. Detta sker genom en systematisk bearbetning av orsakerna. (2) Riskfinansiering för att göra skadekostnaden mer förutsägbar, budgeterbar. Detta sker genom försäkringsköp, självrisker eller egenförsäkring.

Om självmord och försäkring

Utgåva: 2 / 1997 | Kategori: Försäkringshistoria | Författare: Karl Englund

En problematik, som lyckligtvis inte är av samma dignitet för dagens försäkringsfolk som för gårdagens, utgör de fall då det ställer sig svårt att avgöra om en livförsäkrad eller olycksfallsförsäkrad person begått självmord eller inte. Saken har, om man så vill, tre sidor: en tekniskpraktisk, en idéhistorisk och en skönlitterär, av vilka den sistnämnda sidan – som nedan skall visas – inte engagerat enbart deckarförfattare. Vad är då upplevt och vad är ren fantasi i det som författaren formar och finslipar i sin verkstad? Det var en tråd som inte minst den engelske författaren W. Somerset Maugham spann på, när han vid några och sextio satte sig för att sammanfatta en skiftesrikt livs erfarenheter och tankemönster.

The road to privatisation

Utgåva: 2 / 1997 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Lars Nilsson

These are my points and observations that are discussed and, hopefully, substantiated in this paper: • Private and government sectors are gradually converging in practices and management. • Risk awareness is likely to be an area that generally needs to be improved both in the government sector and in the private sector. • A holistic management approach to risk is something to be advocated both in the government sector and in the private sector. • Administrative, financial and economic control of risk is likely to need more attention than pure technical aspects when treading the road of privatisation. • Risk financing programs must be quick and easy to implement in existing and former government agencies. • The captive concept is as valid in the government sector as in the private sector as a sophisticated tool for risk management. • The spin-offs of a captive may not be so attractive in the government sector as in the private sector. • A concept for introduction must perhaps be even better prepared in the professionally investigative and scrutinizing environment of the government sector. • The security and reinsurance aspects could be quite different in a government risk financing framework compared with a conventional captive. • Agencies should in my experience be expected to be quite keen on receiving and adopting risk management practices.

Ny försäkringslagstiftning i Finland

Utgåva: 2 / 1997 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Leif Rehnström

I slutet av fjolåret och i början av detta år stiftade riksdagen ett antal för försäkringsbranschen centrala lagar. Den nya lagstiftningen reglerar frågan om garantiordning inom lagstadgade försäkringar, den lagstadgade olycksfallsförsäkringens framtida ställning samt pensionsförsäkringsbolagens solvens, placeringar och förvaltning. Lagen om försäkringsbolag revideras dessutom på ett antal punkter till följd av de ändringar som gjorts i lagen om aktiebolag och som träder i kraft 1.9.1997.

Sidor