Sök artikel

Sökningen gav 939 träffar, visar 11 - 20

Svenska företagsföretag klarat sig bra under pandemin

Utgåva: 4 / 2020 | Kategori: Övrigt | Författare: Magnus Vesterlund

– Att svenska försäkringsföretag har klarat sig bra beror bland annat på att den finansiella ställningen var god i branschen innan pandemin tog fart, sa Magnus Vesterlund, chefsekonom på Svensk Försäkring, när han inledde presentationen av omvärldsrapporten inför 2021 Hur påverkas försäkringsbranschen av covid-19?

Frågan om sanktioner och skadestånd enligt GDPR är försäkringsbara

Utgåva: 4 / 2020 | Kategori: Försäkringsrätt, Konsumentfrågor | Författare: Karl-Fredrik Björklund

En fråga som har intresserat många är möjligheten att försäkra sig mot skadestånd och sanktionsavgifter. Rättsläget är oklart i många länder, bland annat i Sverige. GDPR är visserligen en EU-förordning som binder rättsordningarna i samtliga medlemsländer, men prövningen av om skadestånd och sanktionsavgifter enligt GDPR är försäkringsbara avgörs av nationell försäkringsrätt. I artikeln redogör författaren för dessa frågor utifrån svensk rätt.

​Alvorlig svækkelse af virksomhedernes retssikkerhed i sager om overtrædelse af konkurrencelovgivningen

Utgåva: 4 / 2020 | Kategori: EU och internationell försäkring, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Claus Tønnesen

Med det såkaldte ECN+-direktiv fra 2018 lægges der op til en række nye beføjelser for konkurrencemyndighederne i EU-landene og til et helt nyt sanktionssystem, som alvorligt svækker retssikkerheden for virksomhederne. I Danmark vil direktivet blive overimplementeret, da tilsvarende regler også kommer til at gælde for rent danske sager.

Efter halvtannat år i Europaparlamentet

Utgåva: 4 / 2020 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Jessica Polfjärd

Förra sommaren hölls val till Europaparlamentet. En av de svenska ledamöter som kom in då var Jessica Polfjärd (m), tidigare riksdagsledamot. Nft ställde frågan till henne om hon kunde ge en kortfattad sammanfattning av sitt första år som europaparlamentariker: Vad har varit mest givande respektive den största utmaningen – och vad har varit mest överraskande?

Post-corona: Vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet?

Utgåva: 3 / 2020 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Anette Norberg, Lars-Göran Orrevall

Corona-pandemin har väckt många frågor om framtiden, inte minst kring vad som ska hända inom området liv- och pensionsförsäkring. Hur har branschen agerat hittills under krisen? Och vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet? Svenska Försäkringsföreningen arrangerade i slutet av september ett webinarium kring dessa frågor.

Stärk öppenheten i EIOPA:s regleringsarbete!

Utgåva: 3 / 2020 | Kategori: EU och internationell försäkring, Tillsyn | Författare: Rickard Sobocki

Artikeln handlar om behovet av att stärka öppenheten i EIOPA:s regleringsarbete som jag tror kan vara intressant att publicera i Nordisk Försäkringstidskrift. I artikeln diskuteras brister i öppenheten när det gäller beslutsfattande, samråd och möjligheterna att ta del av handlingar hos EIOPA. I artikeln berörs också FI:s roll i EIOPA-arbetet och de möjligheter till insyn som den svenska offentlighetsprincipen kan ge i sammanhanget.

Sidor