Sök artikel

Sökningen gav 2 träffar, visar 1 - 2

Sjukskrivningsdebatten i början på 2000-talet

Utgåva: 3 / 2007 | Kategori: Statlig pension, Försäkringshistoria | Författare: Gunvall Grip

Debatten om sjukskrivningarna inom den allmänna försäkringen har under senare år varit mycket omfattande. Ett flertal av samhällslivets debattörer har deltagit. Trots en omfattande debatt, återkommande utredningar och relativt genomgripande omorganisationer inom försäkringskassesystemet, tycks osäkerheten vara påfallande när det gäller frågan om sjukskrivningarnas egentliga orsaker. Flera av linjerna i debatten tas upp i denna artikel.

Pension, ägande och makt

Utgåva: 3 / 1995 | Kategori: Liv- och pensionsförsäkring, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Gunvall Grip

Debatten om den svenska socialförsäkringens utformning har varit intensiv under flera år. På grund av både politiska och statsfinansiella skäl har också flera verksamheter inom socialförsäkringen förändrats. Inom pensionsområdet finns dock en fråga som har ventilerats mycket litet, nämligen frågan om vem, eller vilka, som äger det uppsamlade pensionskapitalet.