Bernardino: PEPP kan vara en möjlighet för svenska finansbolag

Artikelförfattare: Mirza Gazic
Position: Redaktör
E-mail: mirza.gazic@exaktmedia.se
Organization: Exakt Media
Utgåva:
2, 2018
Språk: Svenska
Kategori:

 

EIOPA:s vision om att snart lansera en gränsöverskridande pensionsprodukt, en så kallad PEPP, kanske inte får ett enormt genomslag i Sverige eftersom det saknas skatteincitament för privat pensionssparande här.

Men svenska finansiella aktörer kan gynnas om de väljer att ta möjligheten att erbjuda produkterna i andra EU-länder, sa EIOPA:s ordförande Gabriel Bernardino i ett seminarium om PEPP igår, som Ydrenäs Communications arrangerade tillsammans med Pensionsnyheterna.

– Bolag kan få ett så kallat EU-pass och kan då erbjuda de här produkterna i andra länder, vilket är en stor möjlighet för ett land som Sverige där marknaden är välutvecklad och det finns ett stort kunnande, sa Bernardino igår.

Myndighetens ordförande pratade om dess vision för PEPP och varför man vill lansera en gränsöverskridande pensionsprodukt på Europanivå. Det finns ett stort gap i pensionssparande inom EU och inom många länder saknas till och med tjänstepension.

– Vi inser att pensioner är en nationell fråga. Samtidigt är det ganska kortsynt att tro att vi inte kan göra något åt problemen från ett mer övergripande europeiskt håll. Problemet är att vi inte tänker tillräckligt europeiskt när vi ska ta fram lösningar utan väldigt nationellt. Sen klagar vi på att EU inte gör tillräckligt mycket för sina invånare. Vi måste bredda vårt tänkande, sa Bernardino och fortsatte:

– Rörligheten på arbetsmarknaden är betydligt större nuförtiden. Det är inte en kommande trend utan vi är redan där och helt klart är att den tredje pelaren behöver bli en större del av lösningen. Det ska vara mer möjligt för människor att betala in i ett system när de arbetar i andra länder.

Inte tänkt som ersättning

En PEPP-produkt är inte tänkt som en ersättning till det som redan finns men folk behöver enkla, transparenta och effektiva produkter och de behöver fler att välja mellan.

– Jag säger inte att det här kommer lösa alla problem, men det finns potential för den här produkten att leverera mer transparens och bidra till en ökad konkurrens. Det vi ser nu i gränsöverskridande produkter är inte bra. Vi har pratat om det här i flera år och nu är det dags att agera, sa han.

Förutom att underlätta för privat sparande inom den tredje pelaren så kan PEPP möjliggöra för aktörer att ta tillvara på stordriftsfördelar. Att lägga pensionspengar i en större pott gör att det blir lättare att få bättre avkastning. Utöver det är det väldigt viktigt att marknadskonkurrensen på området blir bättre och mer effektiv, enligt EIOPA:s ordförande. Han menar att marknaden i många länder monopoliserats av livförsäkringsbolag och att många av produkterna de erbjuder är för komplexa.

Ha en riktigt gränsöverskridande marknad

I en senare paneldiskussion reagerade dock Svensk Försäkrings Eva Erlandsson på det uttalandet och sa att livmarknaden i Sverige drivs av en fri konkurrens.

Bernardino tryckte också på vikten av att PEPP certifieras på EU-nivå och inte på nationell nivå. En certifiering på mer central nivå medför större förtroende, menar han.

– Vad gäller tillsyn så ligger vi efter just nu. Vill vi ha en riktig gränsöverskridande marknad så behöver vi en EU-stämpel på det här.

Innan det var dags för en paneldiskussion så fick deltagarna - BlackRocks Christian Clausen, TCO:s Mikael Sandström, Finansdepartementets biträdande enhetschef Peter Sjöberg, Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren samt Eva Erlandsson från Svensk Försäkring – ge sin syn på PEPP och vilken effekt produkten kan få i Europa men även i Sverige. Både positiv och negativ kritik uttrycktes.

Finansdepartements Peter Sjöberg sa att det var en viktig idé men sa samtidigt att den även medför stora utmaningar.

– En ny produkt under ett nytt europeiskt ramverk är alltid en stor utmaning. Dessutom har vi nationella lagar att förhålla oss till och det här kommer kräva enorma mängder regleringsförändringar och nya lagar nationellt.

Behöver skatteincitament

Sjöberg fortsatte med att belysa problemet med att alla medlemsstater är annorlunda och att deras marknader är olika utvecklade. Dessutom finns problemet med skattefrågan.

– Det här initiativet behöver något slags skatteincitament, vilket inte finns i Sverige. Därför tror jag inte det här får något större genomslag här. Å andra sidan är det val senare i år så saker kan förändras.

Avsaknaden av just skatteförmåner för privat pensionssparande i Sverige gör PEPP till en icke-fråga i Sverige. Så lyder åsikten från Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

– Utan skatteincitament är det här en död produkt i Sverige, sa han. Settegren menar att det är viktigare att folk jobbar längre. Bara på det sättet kan det här sparandegapet minskas.

- Det här problemet lyfts inte fram tillräckligt mycket i den här debatten men det är viktigt att ha i åtanke. Att öka sparandet kommer inte minska det här gapet det pratas om. Det vi måste göra är att arbeta längre och det vore bra om EIOPA tryckte på den informationen lite mer.

Den här punkten höll TCO:s chefsekonom Mikael Sandström med om.

- Anledningen till att vi tog bort individuellt pensionssparande här är för att det blev en anledning för folk att gå i pension tidigare. Fler incitament som får folk i Europa att arbeta mindre är inte vad vi behöver just nu, sa Sandström.

Samtidigt så betonade han att PEPP är ett ”berömvärt initiativ”. 

Lyssna på vad kunden vill

Före detta Nordeachefen Christian Clausen, som numera huserar på kapitalförvaltarjätten BlackRock, var mer positiv. Samtidigt så ansåg han att man, när produkten slutligen ska tas fram, måste lyssna på vad kunden vill. Här syftade han på att kunden ska få bestämma om den vill kunna ta ut kapitalet som en annuitet eller som en klumpsumma.

Viktigt vid framställandet av PEPP blir däremot att tänka på konsumentskydd. Det ansåg Svensk Försäkrings seniorekonom Eva Erlandsson. Särskilt viktigt blir detta då EIOPA vill att produkten ska levereras av många aktörer från olika sektorer.

– Det här kommer bli ganska utspritt mellan aktörer som livbolag, banker och kapitalförvaltare och konsumentskyddet riskerar att variera eftersom de verkar under olika regelverk, sa hon.

Erlandsson och finansdepartementets Peter Sjöberg var också eniga om att det bulgariska ordförandeskapet är alldeles för ambitiöst i sin målsättning att driva frågan framåt innan halvårsskiftet.

– Det är att gå för fort fram. Fortfarande finns det flera tekniska detaljer som måste lösas. Det är bäst att lösa de först innan man går vidare, sa hon.

Som avslutning fick deltagarna frågan om de tror att PEPP kan bli en framgång. Kontentan av det de kom fram till är att effekten i Sverige blir väldigt begränsad och kanske till och med i Europa som helhet. Pensionsmyndighetens Ole Settergren var dock lite mer negativ och såg ingen framgång för PEPP.

Svensk Försäkrings Eva Erlandsson tror att det tas väl emot i Öst- och Sydeuropa där medborgarna behöver fler incitament till att spara privat.

Hur det än blir så är det inte EIOPA som tar fram den slutliga versionen av produkten, enligt Bernardino.

– Tanken är inte att EIOPA på ett teknokratiskt vis skapar produkten. Vi ska ge ett ramverk, en skiss på hur det kan se ut och sen låter vi marknaden göra resten, sa Bernardino avslutningsvis.

 

Foton: Rickard Ydrenäs