När ”tusenårsregnet” drabbade Gävle

Regn
Intervjuad: Anders Sandström, Magnus Bergsten
Name: Anders Sandström
Position: Skadechef
E-mail: anders.sandstrom@lfgavleborg.se
Organization: Länsförsäkringar Gävleborg
Name: Magnus Bergsten
Position: Chef Byggnadsteknik
E-mail: magnus.bergsten@lfgavleborg.se
Organization: Länsförsäkringar Gävleborg
Utgåva:
4, 2021
Språk: Svenska
Kategori:

Under natten mot den 18 augusti i år drabbades Gävle och området därikring av ett så kallat ”Tusenårsregn”. I själva Gävle kom det så mycket som 161 millimeter skyfallsregn under ett enda dygn. Normalt brukar det komma 70–80 millimeter under hela augusti.

Det intensiva regnandet resulterade i enorma översvämningar. Media rapporterade om 7000 skadeanmälningar i Gävle-området och i Dalarna.

─ Det var som ett slagfält. Det fanns ingen stadsdel här i Gävle som klarade sig undan, berättar Anders Sandström, skadechef på Länsförsäkringar Gävleborg. Vi har tagit oss till Gävle för att träffa honom och Magnus Bergsten, chef Byggnadsteknik; för att prata om översvämningarna och hur de har påverkat Länsförsäkringar.

─ Vi är fortfarande mitt i arbetet med att hantera effekterna av översvämningarna. Det är en mängd operativa frågor att ta itu med. Återställningsarbetet har påbörjats och vi har sedan skyfallet kontinuerligt tecknat nya avtal med entreprenörer som kan hjälpa till med återställningen. Det är inget lätt arbete, speciellt med tanke på att byggmarknaden är glödhet.

Det är ingen tvekan om att de båda fortfarande har händelserna den 18 augusti i färskt minne.

─ Jag kom ihåg att jag på morgonen tittade ut genom fönstret och där jag förväntade mig en asfaltsväg, rann nu en å. Sedan, under dagen, fick vi ta emot 2000 samtal, mot normala 200, erinrar sig Magnus.

Bildade radarpar

Han och Anders har jobbat ihop en hel del under åren och de båda bildade snabbt ett radarpar för att hantera läget. Frågan om handläggare blev en utmaning. Men de lokala bolagen inom Länsförsäkrings-gruppen har ett samarbetsavtal (Kaskad), som gör det möjligt att på frivillig väg få hjälp från de andra bolagen inom gruppen. Länsförsäkringar Gävleborg tog tidigt beslutet att aktivera samarbetsavtalet.

Normalt klarar man sig med 2–3 handläggare som tar emot skadeanmälningar via telefon. Redan på onsdag eftermiddag hade man fyrtio på banan, vilket höll i sig flera dagar. Utöver sina egna tio handläggare, har Länsförsäkringar Gävleborg idag cirka 170 inlånade handläggare som hjälper till med att hantera skadorna efter skyfallet. Alla systerbolag inom gruppen hjälper till.

─ Det här innebär naturligtvis att alla inte får en lokal kontakt, utan det är en handläggare i till exempel Borås som sköter om ens ärende. Då ska man komma ihåg att det är vi på Länsförsäkringar Gävleborg som har det slutliga ansvaret. All kontrollverksamhet ligger också kvar hos oss, säger Anders.

Han framhåller också att kvalitén i arbetet kan upprätthållas, tack vare att så många hjälper till. Och Magnus betonar vikten av att bolagen och deras medarbetare kan ställa upp för varandra.

Stora kostnader

Magnus berättar att antalet skador som man har att ta hand om rör sig om cirka 2300, vilket normalt är antal skador under ett helt år av denna typ. Men även Falu-området drabbades, även om det i sammanhanget ”bara” rör sig om några hundra. De hanteras av systerbolaget Dalarnas Försäkringsbolag.

Självklart är det svårt att i dagsläget ge en siffra på hur mycket översvämningarna har kostat Länsförsäkringar Gävleborg. Men en fingervisning kan ändå vara att den genomsnittliga skadekostnaden för översvämningarna ligger på cirka 300 000 kronor, jämfört med omkring 100 000 kronor i ”normalfallet”.

Länsförsäkringar Gävleborg kommer inte ensamt att kunna täcka dessa jättekostnader. Inom Länsförsäkringsgruppen finns en gemensam återförsäkring bolagen emellan. Dessutom kommer externa återförsäkringsbolag att få rycka in.

Annorlunda förväntansbild

Till skillnad från när en storm drar in, är antalet skadefall vid en översvämning så mycket större. Och de som drabbas är ovana vid att sådant här händer.

─ Förväntansbilden är annorlunda. Försäkringstagarna vill ha snabba besked. Då gäller det för oss att förhålla oss kalla, men ändå känna empati, konstaterar Magnus.

Han pekar på att de som drabbats och varit handlingskraftiga redan från början, också är de som kommit längst i återställningsarbetet.

─ Något som det är viktigt att inte göra avkall på är torkprocessen, eftersom det annars kan ge upphov till hälsoproblem.

Stor andel av skadorna för Länsförsäkringar

Och Anders lägger till att Länsförsäkringar på ett tidigt stadium skickade ut ett informationsbrev med tips om vad som försäkringstagarna kunde göra. Ett sådant tips var att dokumentera allt, eftersom de kunde ta tid innan bolaget hann med att besiktiga skadorna.

Det stora antalet objekt, i kombination med att skadorna skedde under mycket kort tid, är självklart en utmaning för hela försäkringsbranschen. Men hur stor del av skadorna i Gävleborg hamnar då på Länsförsäkringars bord?

─ Det är ingen tvekan om den största andelen av skadefallen hos privatpersoner hamnar hos oss. Vi har cirka fyrtio procent av VillaHem-marknaden, så en inte alltför djärv gissning är att vår skadeandel ligger på den nivån. Det finns ingen klar tvåa på den här marknaden, så troligen bör resten av skadetillfällena vara ganska jämnt utspridda på övriga försäkringsbolag, säger Anders.

Under skogsbranden 2018 låg stort fokus på restvärdesräddningen. Hur har kontakterna varit den här gången?

Anders berättar att den främst varit inriktad på de stora fastigheterna, till exempel idrottshallar, och på samhällsinvesteringar av typ viadukter.

─ Det innebär att våra kontakter med restvärdesräddningen den här gången inte varit så stora som vid till exempel skogsbranden, då de gjorde ett jättejobb tillsammans med oss.

Svårt att hitta entreprenörer

Magnus har en bakgrund i saneringsbranschen och framhåller gärna bolagen i den för ett otroligt bra jobb. Folk har kommit från hela landet för att hjälp till med återställningen, berättar han.

Just nu befinner sig återställningsarbetet i olika skeden, beroende på objekt. Som tidigare nämnts är det ingen lätt uppgift att hitta entreprenörer. Den som drabbats har tre alternativ att välja mellan:

  1. Ta ut ersättning och göra jobbet själv
  2. Hitta en egen entreprenör
  3. Avvakta att man får sig tilldelad en entreprenör via Länsförsäkringar

Självklart kan det här innebära att det tar lång tid att få sina bostäder återställda. Men Anders framhåller att det då är så viktigt att kunden bara ska ha en kontakt på Länsförsäkringar att vända sig till.

─ Att många hjälper till, gör att vi inte hamnar i ett krisläge. Självklart finns det lokala kvar hos oss på Länsförsäkringar Gävleborg, men när vi drabbas av ett tusenårsregn ─ ja, då måste via agera som ett rikstäckande bolag, konstaterar Anders till sist.