Muligheter og barrierer for finansiering av infrastruktur i Norge

En velfungerende infrastruktur er sentralt for en moderne økonomi. Landets behov for investering i infrastruktur de nærmeste årene er betydelig, bl.a. som følge av befolknings­vekst, urbanisering og etterslep etter mange års manglende vedlikehold. For norske pensjonskasser og livsforsikringsselskaper, som forvalter betydelige investerings­midler, ligger forholdene i utgangspunktet godt til rette for deltagelse i finansiering av infrastruktur. Når private investeringer i infrastruktur har lite omfang, kan dette skyldes begrensninger som følger av forsikringsvirksomhetsloven og den tilhørende kapitalforvaltnings­forskriften.

 

Pöyry Management Consulting er et ledende internasjonalt konsulentmiljø med 25 års erfaring innen norsk privat og offentlig sektor.

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf).