Muligheter og barrierer for finansiering av infrastruktur i Norge

Artikel forfatter: Knut Francke
Position: Principal
E-mail: knut.francke@poyry.com
Organization: Pöyry Management Consulting
About:

Pöyry Management Consulting har medarbeidere med lang erfaring fra finansnæringen i Norden og har gjennomført en rekke prosjekter knyttet til omverdenforståelse, strategiske valg og gjennomføring av komplekse endringsprosesser.


Utgave:
1, 2014
Sprog: Norsk
Kategori:

En velfungerende infrastruktur er sentralt for en moderne økonomi. Landets behov for investering i infrastruktur de nærmeste årene er betydelig, bl.a. som følge av befolknings­vekst, urbanisering og etterslep etter mange års manglende vedlikehold. For norske pensjonskasser og livsforsikringsselskaper, som forvalter betydelige investerings­midler, ligger forholdene i utgangspunktet godt til rette for deltagelse i finansiering av infrastruktur. Når private investeringer i infrastruktur har lite omfang, kan dette skyldes begrensninger som følger av forsikringsvirksomhetsloven og den tilhørende kapitalforvaltnings­forskriften.

 

Pöyry Management Consulting er et ledende internasjonalt konsulentmiljø med 25 års erfaring innen norsk privat og offentlig sektor.

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf).