InsureSec - med rätt att licensiera förmedlare

Artikelförfattare: Jan Fritsch
Position: VD
E-mail: jan.fritsch@insuresec.se
Organization: InsureSec
Utgåva:
4, 2012
Språk: Svenska
Kategori:

Våren 2012 inledde företaget InsureSec sin verksamhet. Det bildades ”för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster”.

I artikeln berättar Jan Fritsch, VD för InsureSec, om de tre uppdrag som företaget har: inrätta ett register över respektive försäkringsförmedlares kunskaper, ta fram ett licensieringsförfarande för försäkringsförmedlare samt licensiering.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.