FörsäkringsrörelseManualen – en bruksanvisning till nya försäkringsrörelselagen

Den 1 april 2011 fick alla försäkringsföretag i grunden förändrade associationsrättsliga regler genom att den nya försäkringsrörelselagen (FRL) trädde i kraft. Med anledning av detta har Per Johan Eckerberg, advokat och delägare i advokatfirman Vinge, sammanställt FörsäkringsrörelseManualen 2011.

 

I en intervju berättar Per Johan Eckberg om manualen. Intervjun återfinns nedan, som pdf-fil.