Försäkringsbolagens utmaningar rörande den grovt organiserade brottsligheten

Digitaliseringen och anonymiteten på nätet har följts av ett kraftigt ökat antal bedrägerier – falska mejl, falska internetförsäljningar, köp i andras namn efter identitetsstölder, bidragsbrott med mera. Listan kan göras lång och dagligen blir vi uppmärksammade och varnade för nya ligor och tillvägagångssätt av polis och media. Vi har sett hur den organiserade brottsligheten, i olika former, fått ett starkare fäste i Sverige, och det gäller inte minst bedrägerier. Det är klart att det är lättare att sitta bakom en dataskärm och försöka lura mottagaren än att göra det öga mot öga. Kan man dessutom göra storkovan utan att riskera något längre straff, blir det än mer lockande.

 

Ann Hassel Tano, utredningschef på Länsförsäkringar, ger sin syn på vad branschen kan och bör göra för att motverka den här brottsligheten.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.