Cybercrime og forsikring

Forfatteren var invitert som foredragsholder på konferansen Asia Cyber Liability Conference i Singapore 2-3. juli 2014. Konferansen var organisert av Asia Insurance Review, som er en ledende journal for forsikringsbransjen i Asia.

Foredraget hadde som tittel “The Cybercrime Laws of Today – will they protect our future and how Insurance can help?”. I denne artikkelen gis det et sammendrag av hans foredrag, og omtale av enkelte andre foredragsholdere av særlig interesse.

Cyberspace er vår tids ramme for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Stater, internasjonale og nasjonale organisasjoner og institusjoner, offentlig virksomhet, næringsvirksomhet og enkeltindivider er avhengig av en velfungerende og sikker bruk av cyberspace.

Omfanget av straffbare handlinger i cyberspace er i voldsom vekst, og særlig alvorlig for enkeltlandene er industrispionasje og cyberangrep på viktige infrastrukturer for samfunnsfunksjoner. Et hovedproblem er at disse handlinger kan finne sted uten at det eksisterer internasjonal lovgivning eller en domstol som kan stille aktørene til ansvar med rettsforfølging og straff.

Cyberspace er i dag den siste gjenværende arena der globale straffbare handlinger kan gjennomføres uten nevneverdig risiko. Alle andre områder, det være seg på land, til sjøs, og i luften er underlagt internasjonale lover og regelverk.

Lov og orden må også sikres og utvikles i cyberspace, som i det globale samfunn for øvrig. De rettigheter som har et strafferettslig vern offline må også få et strafferettlig vern online.

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf).

 

 

BilagaStorlek
607.36 KB