Björn Wolrath och Anders Sundström: Två med perspektiv på försäkringsbranschen

I slutet av september genomförde Svenska Försäkringsföreningen ett medlemsmöte på temat Försäkring – då, nu och framtid. Två mycket initierade personer, Björn Wolrath och Anders Sundström, hade bjudits in för att diskutera hur branschen har förändrats, vad som skiljer branschen nu från då och vad de båda tror om framtiden.

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.