Björn Wolrath och Anders Sundström: Två med perspektiv på försäkringsbranschen

Artikel forfatter: Björn Wolrath och Anders Sundström
About:

Björn Wolrath var VD för Skandia 1981-1997 och kallar sig numera för ”näringslivsperson”.

 

Anders Sundström kom till Folksam som VD 2004. Han är sedan 2013 ordförande för Swedbank och för Kooperativa Förbundet, KF.


Utgave:
4, 2013
Sprog: Svensk
Kategori:

I slutet av september genomförde Svenska Försäkringsföreningen ett medlemsmöte på temat Försäkring – då, nu och framtid. Två mycket initierade personer, Björn Wolrath och Anders Sundström, hade bjudits in för att diskutera hur branschen har förändrats, vad som skiljer branschen nu från då och vad de båda tror om framtiden.

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.