Undervisningsverktøy om ekstremvær

Article author: Stein Haakonsen
Position: Fagsjef
E-mail: stein.haakonsen@fno.no
Organization: Finans Norge
About:

Ansvar for prosjekter og oppgaver knyttet til samfunnsansvar generelt. Arbeider spesielt med klima- og miljøspørsmål og skole- og utdanningsspørsmål.


Edition:
1, 2013
Language: Norwegian
Category:

Finans Norge og pedagogikkstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus har samarbeidet om utvikling av et undervisningsverktøy om risiko. Verktøyet legger opp til samarbeid mellom skole og forsikring om risiko generelt og om naturfarer og naturskadeberedskap spesielt. Verktøyet stilles til fri disposisjon for lærere og forsikringsselskaper.


Programmet ”Ekstremvær og naturfarer”, som Nettverk for miljølære allerede har lansert i hele Norden, står sentralt. Det legges opp til involvering av skoleelever på ungdomsskolenivå.

 

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf)