Tre Kronor verkar utan att synas

Article author: Sari Zander
Position: VD
E-mail: sari.zander@forenadeli.se
Organization: Förenade Liv
About:

VD för Förenade Liv sedan våren 2013. Dessförinnan VD för Tre Kronor sedan starten 2007.


Edition:
2, 2013
Language: Swedish
Category:

I artikeln intervjuas Sari Zander, som tidigare var VD för Tre Kronor och som ledde uppbyggnaden av företaget sedan starten 2007.Tre Kronor är ett White Labellings-samarbete mellan Folksam, som äger Tre Kronor, och Swedbank.

 

Hon nämner tre framgångsfaktorer:

- Allt vad vi uppnått, har vi gjort tillsammans. Det har blivit som ett partnerskap. Vi har dragit nytta av varandras kunskaper och lärt oss förstå hur var
och en av oss tänker.

- Att vara noga med vem som gör vad. Även om det är Tre Kronor som tagit fram produkterna, är det bankens affärslogik som fått styra sådana saker som vilka produkter som ska tas fram, vilken kvalitet som ska råda och vilka projekt som ska prioriteras.

- Att systemen mellan banken och Tre Kronor har varit integrerade från starten. All manuell hantering har undvikits. Bank-medarbetarna ska kunna känna att det är de som har kundkontakterna och att de kan arbeta i sina egna system.

 

Sari Zander ger i artikeln också sin syn på ledarskap:

 

– I fallet Tre Kronor handlade det om att beträda okänd mark, att inte veta riktigt hur snabbt det skulle gå och inte heller exakt hur vi skulle komma framåt. Det är ingen ovanlig situation och då gäller det för en ledare att kunna förmedla en vision, att kunna visualisera en målbild.

 

Sari Zander är sedan våren 2013 VD för Förenade Liv.

 

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.