Syndflod på gang

Article author: Stein Haakonsen
Position: Fagsjef
E-mail: stein.haakonsen@fno.no
Organization: Finans Norge
About:

Ansvar for prosjekter og oppgaver knyttet til samfunnsansvar generelt. Arbeider spesielt med klima- og miljøspørsmål og skole- og utdanningsspørsmål.


Edition:
3, 2014
Language: Norwegian
Category:

Det har gjennom flere år vært en foruroligende økning i skader forårsaket av vann på ville veier. Forsikringsselskapene i Norden må trolig forberede seg på at denne trenden vedvarer.

 

Antall registrerte vannskader på bygninger, infrastruktur og arealer har økt med drøyt ti prosent i Norge i løpet av siste tiårsperiode. De tilhørende erstatningene har samtidig økt med nesten 50 prosent, justert for prisvekst. Tallene har svingt mye i løpet av perioden, men trenden er likevel krystallklar.

 

Skadeøkningene skjer hovedsaklig innenfor vannledningsskader, klassiske naturskader og andre naturgitte skader. De samlede erstatninger ligger i skrivende stund på over 5,7 milliarder kroner, bare for 2013-årgangen. Tallene vil erfaringsmessig fortsatt endre seg noe. I 2010 oversteg for øvrig for første gang vannskadeerstatningene brannskadeerstatningene for private boliger.

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf).