Sundsvall -- ett starkt fäste för försäkringsbranschen

Article author: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Edition:
3, 2012
Language: Swedish
Category:

Sundsvall brukar räknas som Sveriges fjärde största finansiella centrum, sett till antalet anställda inom bank, försäkring och pension. Totalt rör det sig om ca 2500 personer som arbetar inom den här sektorn. I den här artikeln fokuserar vi på försäkrings- och pensionsbranschen, där företagen har bortåt 1400 medarbetare i Sundsvall.

 

I artikeln beskrivs hur försäkringsstaden Sundsvall växte fram. Det ges några exempel på branschföretag, var de står idag och hur de ser på framtiden i kommunen.

 

Samarbetet mellan företagen, som sker i nära kontakt med Mittuniversitetet, har en central plats i artikeln.

 

Slutligen intervjuas också företrädare för Sundsvalls kommun och för ett av de ledande fastighetsbolagen.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.