Studieresa USA: Pensions- och sjukförmåner i USA – nu och i framtiden

Article author: Gunnel Frykman
Position: Produktspecialist
E-mail: gunnel.frykman@spp.se
Organization: SPP
Edition:
3, 2012
Language: Swedish
Category:

Svenska Försäkringsföreningen genomförde våren 2012 en studieresa till USA för att studera olika aspekter på den amerikanska försäkringsmarknaden. Detta är Gunnel Frykmans (SPP) rapport från resan.