Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel

Article author: Vibeke Henriques Johansson
Position: Advokat og chefkonsulent
E-mail: vhj@forsikringogpension.dk
Organization: Forsikring & pension
About:

Vibeke Henriques Johansson er advokat og chefkonsulent i Forsikring & Pension. I dag beskæftiger hun sig med en lang række områder indenfor skadesforsikring, herunder:

-          Privatforsikringer (villa-, indbo-, ejerskifte-, ulykkesforsikringer m.v.)

-          Erhvervs- og produktansvarsforsikringer

-          Miljøforsikringer

-          Landbrugsforsikringer

Vibeke Henriques Johansson har arbejdet aktivt for, at de nye regler om huseftersynsordningen (om køb og salg af fast ejendom) er blevet revideret og har i flere år repræsenteret forsikringsbranchen i lovforberedende og rådgivende udvalg på området - herunder i Udvalget om revision af huseftersynsordningen og Følgegruppen for Huseftersyn samt i flere ministerielle arbejdsgrupper (om afskrivningstabeller, fugt og skimmelsvamp, uddannelse af beskikkede bygningssagkyndige m.v. ).

Derudover har Vibeke Henriques Johansson i flere år arbejdet med den finansielle lovgivning – bl.a. i forbindelse med den store lovrevision, der i 2003 mundede ud i Lov om finansiel virksomhed, og med reglerne om offentligt tilsyn, krav til virksomhedernes organisation etc. Endvidere har hun arbejdet med følgende retsområder i Forsikring & Pension:

-          Reglerne om persondatabeskyttelse og videregivelse af kundeoplysninger,

-          Forældelsesregler,

-          Konkurrenceret

Inden sin ansættelse hos Forsikring & Pension har Vibeke Henriques Johansson haft sit hovedfokus på følgende retsområder: Ophavsret, medie- og entertainmentsret, markedsføringsret, Internetjura, varemærkeret,  individuel ansættelsesret, børsetiske regler samt derudover med bestyrelsesbetjening og kontraktindgåelse.


Edition:
3, 2012
Language: Danish
Category:

I Danmark har man fået en bedre forbrugerbeskyttelse, når køber og sælger skal handle hus. Ændringerne er gennemført pr. 1. maj 2012 i den såkaldte huseftersynsordning med et bredt politisk flertal. Forsikring & Pension har gennem mange år arbejdet aktivt for at få gennemført en række af disse ændringer. Nu gælder det om at få løst problemerne med fugt og skimmelsvamp.

 

Hele artiklen kan findes nedenfor (pdf).