Skadeforebygging er langsiktig samarbeid

Article author: Hildegunn Bjerke
Position: Seksjonsdirektør
Organization: Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)
About: Jobber med skadeforebyggende arbeid innenfor brannsikkerhet, vannsikkerhet og trafikksikkerhet.
Edition:
2, 2012
Language: Norwegian
Category:

Skadeforebygging er en naturlig del av forsikringsnæringens virksomhet. For å lykkes arbeidet og oppnå effekt, er næringen avhengig av å samarbeide med andre. Næringen har gjennom flere år jobbet med skadeforebygging, både med felles prosjekter internt i næringen og med eksterne aktører som vi er helt avhengig av å samarbeide med.

 

Mer enn noe annet ønsker næringen å bidra til å redusere forsikringstakernes og personers sårbarhet. Utfordringen er å formidle kunnskap om forebyggende tiltak og endre faktisk adferd.

 

Her er noen uvalgte faktaopplysninger på bakgrunn av tilgjengelig norsk forsikringsstatistikk:

  • Hvert 10. minutt oppstår det en vannskade.
  • Hvert 20. minutt oppstår det en brannskade.
  • Hver time utbetales det en halv million kroner i brannerstatning.
  • Hver dag mister fem mennesker livet som følge av ulykker. Ulykkesgrupperingen er trafikk-, druknings-, brann-, fall- og forgiftningsulykker.
  • Nærmere 500.000 behandles av lege for en ulykkesskade hvert år. 36.000 av disse får varige mén, cirka halvparten får ulik grad av funksjonshemming

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf)