Search article

The search produced 162 hits, showing 81 - 90

Framtidas tjenestepensjon i Norge

Issue: 4 / 2014 | Category: Labour insurance | Author: Steinar Fuglevaag

Våren 2013 ble forfatteren tildelt et av jubileumsstipendene til Forsikringsforeningen i Norge. Stipendet har blitt brukt til å besøke ulike aktører som er sentrale innenfor pensjonsområdet i Danmark og Nederland, både i forsikringsbransjen, bransjeorganisasjoner og fagforeninger.

Kan forsikringsdata bidra til et mer robust samfunn?

Issue: 3 / 2014 | Category: Remaining non-life insurance, Damage prevention, Non-life insurance | Author: Mia Ebeltoft

De fleste har vel nå fått med seg at klimaendringene ikke bare er noe som vil skje en gang i fremtiden. Endringene merkes godt også i Norge. Kan man ved å tilby kommunene skadeforsikringsdata bidra til en mer robust arealplanlegg, bedre prioriteringer og tilpasninger slik at innbyggerne slipper å oppleve tilbakeslag av vann eller kloakk i kjelleren, eller at huset blir ødelagt av flom og skred? Et pilotprosjekt som Finans Norge nylig avsluttet viser at dataene kan være nyttige.

Cybercrime og forsikring

Issue: 3 / 2014 | Category: EU and international insurance, Damage prevention | Author: Stein Schjølberg

Forfatteren var invitert som foredragsholder på konferansen Asia Cyber Liability Conference i Singapore 2-3. juli 2014. Konferansen var organisert av Asia Insurance Review, som er en ledende journal for forsikringsbransjen i Asia. Foredraget hadde som tittel “The Cybercrime Laws of Today – will they protect our future and how Insurance can help?”. I denne artikkelen gis det et sammendrag av hans foredrag, og omtale av enkelte andre foredragsholdere av særlig interesse.

Muligheter og barrierer for finansiering av infrastruktur i Norge

Issue: 1 / 2014 | Category: Business administration and asset management | Author: Knut Francke

Pöyry Management Consulting (Norway) AS utarbeidet en rapport for Finans Norge, NHO og KS om muligheter og barrierer for finansiering av infrastruktur i Norge. Rapporten reiser spørsmål om hvordan investeringer i samferdsel, strøm, vann og avløp skal finansieres. I denne artikkelen er det framhevet en del sentrale poenger fra rapporten.

Naturskadeåret 2013

Issue: 1 / 2014 | Category: Environmental issues, Non-life insurance | Author: Tonje Westby

Naturskadehendelsene i 2013 ligger an til å gi naturskadeerstatninger på rundt 1,5 milliarder kroner. Beløpet er langt lavere enn rekordåret 2011 med hele 2,7 milliarder kroner i erstatninger, men vi ser en dobling fra 2012 hvor erstatningene var nede i 730 millioner kroner.

Pages