Search article

The search produced 471 hits, showing 81 - 90

Förändringar den röda tråden vid SCORs livförsäkringskonferens

Issue: 4 / 2016 | Category: EU and international insurance, Life and pension insurance | Author: Carl-Henrik Knutsson

SCOR Sweden Re:s årliga livförsäkringskonferens tog sin utgångspunkt i dagens snabba utveckling, hur vi ska anpassa oss till den och helst ligga i framkant. En av talarna var EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark, som bland annat pratade om både historiska och nuvarande förändringar av de europeiska finansmarknaderna.

Karlstad Universitet bedriver forskningsprojekt kring hot och risker kopplade till klimatförändringar

Issue: 4 / 2016 | Category: Environmental issues, Risk | Author: Beatrice Hedelin, Mikael Granberg

Centrum för klimat och säkerhet (CSS) vid Karlstads universitet – som bedriver tvärvetenskaplig forskning och samverkan med samhällsaktörer inom områdena naturriskhantering och klimatanpassning – fick i början av 2015 åtta miljoner kronor från Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond för ett forskningsprogram där data studeras om tidigare extrema väderhändelser, kommuners ansvar vid vattennära byggande och kommuners roll i samverkan med andra aktörer. Dessutom ska forskarna titta på vilka faktorer som påverkar bostadsägares förebyggande åtgärder i relation till risker.

Arbetsmiljöförordning gör att Euro Accident lanserar nytt verktyg

Issue: 4 / 2016 | Category: Leadership, Damage prevention, Remaining non-life insurance | Author: Marie Fristedt

Förra året utfärdade Arbetsmiljöverket en föreskrift (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna som gäller från och med den 31 mars 2016, reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Euro Accident erbjuder Euro Accident ett verktyg, som kallas för Hälso- och arbetsmiljöscreening. Det handlar om att kostnadseffektivt hjälpa arbetsgivare att kartlägga hälso- och arbetsmiljösituationen, identifiera risk- och friskgrupper samt att prioritera investeringar som leder till positiva resultat,

Hur kan vi i vår bransch rekrytera unga talanger?

Issue: 4 / 2016 | Category: Competence supply | Author: Svenska Försäkringsföreningen

För åttonde året i rad har en Ung talang i försäkringsbranschen utsetts av Svenska Försäkringsföreningen. Priset gick till Per Gezén, SEB Pension & Försäkring. Samtidigt fick Fabian Väppling, Skandia, och Mathilda Bowallius,AMF, motta hedersomnämnanden. Efter prisutdelningen höll Svante Randlert från Academic Work ett uppskattat anförande kring försäkringsbranschens rekrytering av unga talanger.

Delkaskoförsäkringar och prissättningsmetoder

Issue: 4 / 2016 | Category: Insurance actuarial science | Author: Tove Brickner

Delkaskoförsäkringen är en fordonsförsäkring som täcker ett flertal olika skador såsom glas, stöld, brand, räddning och maskin. I artikeln redogörs för ett arbete, vars huvudsakligamål var att utreda om det alltid är bättre att genomföra tariffberäkningarna per skadetyp och i så fall om det är värt det extra arbetet. Författaren fick 2016 års Aktuarie-pris för detta arbete. Artikeln är en sammanfattning av arbetet.

Vad betyder ny teknik inom transportområdet för försäkringsbranschen?

Issue: 3 / 2016 | Category: Digitalization | Author: Carl-Henrik Knutsson

I år var det Danmarks tur att vara värd för den nordiska stipendiatkonferensen i försäkringsföreningarnas regi. Temat för konferensen var Forsikring, teknologi og transport. I artikeln kan du läsa korta sammandrag av de anföranden som hölls under den öppna delen av konferensen, då även andra intresserade än stipendiaterna hade möjlighet att ta del av det som händer på det här området.

Pages