Search article

The search produced 907 hits, showing 61 - 70

Ny trendrapport pekar på vikten av digital agilitet för försäkringsbolagen

Issue: 4 / 2018 | Category: Digitalization | Author: Kevin Jiang

Konsultföretaget Capgemini har tillsammans med Efma (europeisk bank- och försäkringsförening) för elfte året i följd publicerat World Insurance Report som undersöker trender och nya fenomen i försäkringsbranschen. Rapporten baseras på 10 000 kundintervjuer i 20 länder inklusive Sverige och över 130 fokusintervjuer med högre chefer inom försäkringsbranschen.

Hvad skal vi med IDD?

Issue: 4 / 2018 | Category: EU and international insurance | Author: Viggo Svolgaard Musaeus

Den 1. oktober 2018 trådte IDD i kraft. Det betyder bl.a., at alle, der distribuerer og formidler forsikrings-og pensionsløsninger, skal leve op til nye kompetencekrav. Viggo Svolgaard Musaeus fra Forsikringsakademiet har fulgt IDD-arbejdet tæt og giver dig, der distribuer og formidler forsikrings- og pensionsløsninger, en dybere forståelse af IDD-kompetencekravene, og hvad det betyder for dig og for branchen.

Inndragningen av norske jøders formuer og livforsikringsselskapene

Issue: 4 / 2018 | Category: Insurance history | Author: Kristian Trosdahl

Under 2. verdenskrig ble jøder i Tyskland og tyskokkuperte land utsatt for forfølgelse og deportasjon til konsentrasjonsleirer der svært mange døde i gasskamre eller av mishandling og slavearbeid under umenneskelige forhold. Dette berørte også forsikringsnæringen, spesielt livsforsikringsselskapene. De ble involvert i forbindelse med at deportasjonen ble fulgt opp med inndragning av de økonomiske verdiene til de deporterte. Tema for denne artikkelen er hvordan selskapene i Norge møtte de utfordringene dette stilte dem overfor.

Zürich, Schweiz – Europas näst största finansiella centrum.

Issue: 3 / 2018 | Category: EU and international insurance | Author: Svenska Försäkringsföreningen

En grupp om tolv representanter från svenska försäkringsbolag och Svenska Försäkringsföreningen besökte i slutet av maj Zürich i Schweiz för att studera och ta del av erfarenheter från ett par av de största aktörerna på bank- och försäkringsmarknaden i internationellt sett. Resan var ett stipendium via Svenska försäkringsföreningen som syftar till studier inom försäkringsområdet. Artikeln är ett sammandrag av gruppens gemensamma intryck och tankar.

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Issue: 3 / 2018 | Category: Insurance law | Author: Anna Lööv, Johan Uggla

Författaren redogör i artikeln för den departementspromemoria, i vilken regeringen lämnat förslag till ny rörelsereglering för tjänstepensionsföretag. Förslaget innebär ett genomförande av det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) som EU beslutade om 2016. Den nya lagen om tjänstepensionsföretag föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

FutureLab ─ testverkstad på Folksam

Issue: 3 / 2018 | Category: Digitalization | Author: Lars Engvall

Att teknikutvecklingen i vår omvärld sker i ett rasande tempo är något som vi alla är medvetna om. Men vad gör försäkringsbolagen konkret för att möta och ta vara på den här utvecklingen? Nft har besökt Folksam för att prata om deras satsning FutureLab.

Cyberrisker i en föränderlig värld

Issue: 3 / 2018 | Category: Risk | Author: Ronnie Wallén

Ronnie Wallén, som sedan 2015 arbetar på AIG som Senior Underwriter inom Financial Lines och med affärsutveckling med fokus på professionsansvars- och cyberförsäkring, diskuterar i den här artikeln hur cyberriskerna kan komma att påverka försäkringsbranschen.

Personvernforordningen – konsesjoner – bransjenormer

Issue: 3 / 2018 | Category: Consumer issues | Author: Nils Henrik Heen

Personvernforordningen, eller GDPR, har allerede fått massiv oppmerksomhet i lengre tid. Forordningen skulle opprinnelig tre i kraft i Norge 25. mai 2018, samtidig som i EU. Grunnet konstitusjonelle forhold i Liechtenstein måtte vi imidlertid vente til 20. juli før forordningen ble gjennomført i Norge da den nye personopplysningsloven trådte i kraft. Forordningen er av flere omtalt som en personvernrevolusjon og at den vil styrke personvernet til borgerne markant. Også innen finansnæringen har det nye regelverket fått mye oppmerksomhet og forårsaket store prosesser.

Pages