Search article

The search produced 507 hits, showing 31 - 40

Kompetenskrav på försäkringsbolagens säljare – nya regler och gamla traditioner

Issue: 3 / 2020 | Category: Consultancy, advice, Insurance history | Author: Jessika van der Sluijs

Den 1 oktober 2018 trädde försäkringsdistributionslagen i kraft. Lagen ersätter försäkringsförmedlingslagen med den skillnaden att den är tillämplig på all försäkringsdistribution, dvs. även försäkringsbolagens egen distribution. Denna artikel syftar till att bidra med den historiska kontexten gällande kvalifikationskraven på försäkringsbolagens säljare.

En jurist som vill ha fler kollegor

Issue: 1 / 2020 | Category: Leadership | Author: Fredrik Tingland

Fredrik Tingland är en nyfiken person, som är aktuell som en av mottagarna av Försäkringföreningens pris "Nästa generations talang inom försäkringsbranschen". Han intervjuas här om sin roll på Trygg-Hansa och om hur han ser på framtiden.

Astrid gillar högt tempo

Issue: 1 / 2020 | Category: Leadership | Author: Astrid Andreason

I höstas fick Astrid Andreasen Försäkringsföreningens pris "Nästa generations talang i försäkringsbranschen". I artikeln berättar hon om sin syn på sig själv, sin karriär och på framtiden.

Pages