Search article

The search produced 966 hits, showing 11 - 20

Skadeforsikring – skade- og markedsutvikling i Norge i 2020

Issue: 2 / 2021 | Category: Non-life insurance | Author: Kari Mørk

I denne artikkelen gis det en omtale av det norske skadeforsikringsåret 2020. Det drøftes bl.a. mulige koronaeffekter som: • Hjemmekontor – folk ble flinkere til å passe på boligene • Mindre køkjøring med bil – færre kollisjonsskader • Sommerferie i Norge – mer bruk av båt og derved høyere båtskader • Økt bekymring for helsen – økt bruk av behandlingsforsikring • Lavere aktivitet i næringslivet – færre skader

2020-reviewet af Solvens II

Issue: 1 / 2021 | Category: EU and international insurance, Insurance actuarial science | Author: Jenny Maria Thers Rée

EIOPAs råd til EU-Kommisionen foreslår en række ændringer til Solvens II-direktivet, som bl.a. vil medføre øgede kapitalkrav til de danske forsikringsselskaber og krav om yderligere rapportering til tilsynsmyndighederne. Forslagene vil derfor ikke – som EIOPA ellers hævder-være omkostningsneutrale for forsikringsselskaberne og dermed heller ikke for kunderne.

Kundedialog i en Corona tid

Issue: 1 / 2021 | Category: Consumer issues | Author: Helle Wiese

Den nytiltrådte chef for kunderservice Landgrung/Erhverv i Topdanmark, Helle Wiese, giver en positiv og engageret førstehåndsberetning om, hvordan hendes afdeling hjemmefra har håndteret kundebetjeningen under COVID 19 -pandemien. Det har krævet hurtig justering af vante rutiner og ekstra indsats for at bevare kundetilfredshed samt gejst og tilfredshed i afdelingen

Pages