Search article

The search produced 170 hits, showing 1 - 10

Ansvar for de psykiske arbejdsskader

Issue: 2 / 2021 | Category: Others | Author: Finn Schwartz, Signe Rydahl Werming

Retspraksis er ret begrænset i forhold til, hvem der har ansvaret, når medarbejdere får en psykisk arbejdsskade. Vi giver et overblik. På trods af megen opmærksomhed omkring det psykiske arbejdsmiljø i de sidste 10-15 år er retspraksis vedrørende arbejdsgiveres ansvar for psykiske arbejdsskader stadig relativt begrænset.

2020-reviewet af Solvens II

Issue: 1 / 2021 | Category: EU and international insurance, Insurance actuarial science | Author: Jenny Maria Thers Rée

EIOPAs råd til EU-Kommisionen foreslår en række ændringer til Solvens II-direktivet, som bl.a. vil medføre øgede kapitalkrav til de danske forsikringsselskaber og krav om yderligere rapportering til tilsynsmyndighederne. Forslagene vil derfor ikke – som EIOPA ellers hævder-være omkostningsneutrale for forsikringsselskaberne og dermed heller ikke for kunderne.

Kundedialog i en Corona tid

Issue: 1 / 2021 | Category: Consumer issues | Author: Helle Wiese

Den nytiltrådte chef for kunderservice Landgrung/Erhverv i Topdanmark, Helle Wiese, giver en positiv og engageret førstehåndsberetning om, hvordan hendes afdeling hjemmefra har håndteret kundebetjeningen under COVID 19 -pandemien. Det har krævet hurtig justering af vante rutiner og ekstra indsats for at bevare kundetilfredshed samt gejst og tilfredshed i afdelingen

​Alvorlig svækkelse af virksomhedernes retssikkerhed i sager om overtrædelse af konkurrencelovgivningen

Issue: 4 / 2020 | Category: EU and international insurance, Marketing and competition | Author: Claus Tønnesen

Med det såkaldte ECN+-direktiv fra 2018 lægges der op til en række nye beføjelser for konkurrencemyndighederne i EU-landene og til et helt nyt sanktionssystem, som alvorligt svækker retssikkerheden for virksomhederne. I Danmark vil direktivet blive overimplementeret, da tilsvarende regler også kommer til at gælde for rent danske sager.

Antallet af uforsikrede motorkøretøjer er nedbragt med 75 procent på 18 måneder

Issue: 3 / 2020 | Category: Traffic and motorcar insurance | Author: Maria Clausen

Med omkring 50.000 motorkøretøjer på danske nummerplader, som i princippet kørte rundt i trafikken uden at have den lovpligtige ansvarsforsikring, mente DFIM, det var på høje tid at indføre en lov, der kunne reducere antallet af uforsikrede køretøjer. Nu omkring 18 måneder efter loven trådte i kraft er der ca. 12.250 uforsikrede køretøjer tilbage

El-løbehjul – er de kommet for at blive?

Issue: 2 / 2020 | Category: Traffic and motorcar insurance | Author: Søren Viltoft Baatrup

El-løbehjul er noget som mange har en mening om – mange elsker dem som det smarte trafikmiddel de er – andre hader dem for den usikkerhed, de skaber i trafikken – og at de ligger og flyder på gader og stræder, når de ikke er i brug. I artiklen ses på, hvilke regler der gælder for el-løbehjul i forbindelse med den igangværende forsøgsordning. Men der peges også på at reglerne for ansvarsforsikring af løbehjulene er inkonsekvente ligesom der også sættes spørgsmålstegn ved den påståede miljøgevinst ved brugen af el-løbehjulene i denne artikel af Kontorchef Søren Viltoft Baatrup, Topdanmark.

Pages