Search article

The search produced 162 hits, showing 1 - 10

Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor

Issue: 2 / 2021 | Category: Life and pension insurance | Author: Kristin Diserud Mildal

Som en del av tariffoppgjøret i 2018 ble Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) enige om å gjennomføre en utredning av en reformert ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Utredningen ble lagt fram i mai 2021, og viser at det er mulig å legge om til en modell med egenskaper som beskrevet i protokollen fra oppgjøret, men det er fortsatt uavklart hvordan finansieringen skal løses.

Skadeforsikring – skade- og markedsutvikling i Norge i 2020

Issue: 2 / 2021 | Category: Non-life insurance | Author: Kari Mørk

I denne artikkelen gis det en omtale av det norske skadeforsikringsåret 2020. Det drøftes bl.a. mulige koronaeffekter som: • Hjemmekontor – folk ble flinkere til å passe på boligene • Mindre køkjøring med bil – færre kollisjonsskader • Sommerferie i Norge – mer bruk av båt og derved høyere båtskader • Økt bekymring for helsen – økt bruk av behandlingsforsikring • Lavere aktivitet i næringslivet – færre skader

Regulering av løpende pensjoner

Issue: 1 / 2021 | Category: Life and pension insurance | Author: Jørn Handal

Reguleringen av løpende pensjoner fra folketrygden har vært gjenstand for mye diskusjon og debatt de siste årene. I denne artikkelen ses det nærmere på sammenhengen mellom regulering og pensjonsnivået ved uttak. Til slutt blir det sett på tjenestepensjonene, og hvordan reglene for de private ordningene gir en annen utbetalingsprofil enn i folketrygden og offentlig tjenestepensjon.

Egen pensjonskonto – er pensjonsinvesteringer enkelt for folk flest?

Issue: 3 / 2020 | Category: Consultancy, advice | Author: Beate Fahre, Stina Vestby

I løpet av første kvartal 2021 skal over 2 millioner arbeidstakere ta informerte valg om hvor de skal ha sin egen pensjonskonto. Det er mye som gjenstår før jeg er i stand til å ta dette informerte valget – både når det gjelder avkastning og hvordan pengene mine blir forvaltet. Det skriver pensjonsrådgiverne Beate Fahre og Stina Vestby i Vestby og Fahre.

Pages